súkromná stránka

Krásnohorské dni


www.amalia.sk


Valid HTML 4.01!

Valid CSS!


slovak hungary english

PREDSTAVUJEME: Motokrosový klub Krásnohorské Podhradie

Dátum: 26.01.2011 Zdroj: Peter Torok

Motokrosový klub Krásnohorské Podhradie existuje od roku 1996 pod vedením pána Petra Szerencsésa, rodiny a priateľov. Klub usporadúval preteky a organizoval motoristické podujatia v pravidelných intervaloch každoročne na motokrosovej trati v Rožnave, avšak trať po pozemkových reformách zmenila majiteľa a motokros na Gemeri zaznamenal úpadok, ktorý bol v tom čase citeľný na celoslovenskej úrovni. Plamienok nádeje vzplanul v roku 2004 kedy sa skupina nadšencov z blízkeho okolia rozhodla, že vybudujú svojpomocne motokrosovú trať, voľba padla na dnešné miesto, a to medzi obcami Krásnohorské Podhradie a Pača. Pozemné práce netrvali dlho a hlavné kontúry trate boli na svete.....

Organizovanie pretekov a opätovné oživenie klubových aktivít bolo iba otázkou času. Dnes môžeme povedať, že to bol správny a prospešný krok pre motoristický šport v regióne. Tento rok sa uskutoční 5.ročník Veľkonočného otváracieho preteku Východoslovenského pohára. Stúpajúci záujem zo strán amatérov ako aj profesionálov, a v nemalej miere záujem divákov robí toto podujatie príťažlivé pre širokú verejnosť Gemera a športovcov z celého Slovenska. Klub spolčuje skupinu nadšencov z Krásnohorského Podhradia, Pače, Rožnavy, Krásnohorskej Dlhej Lúky, Drnavy, Lipovníka...... Klub ako združenie si stanovuje ciele: a cieľom tohto združenia je vybudovanie kvalitnej motokrosovej dráhy, ktorá je nutná pre rozvoj tohto druhu športu. Ďalej je potrebné spomenúť združovanie nadšencov, ktorí v mnohých prípadoch nezištne pomáhajú pri rozvoji motokrosu v našom regióne.


Na záver by som ešte rád spomenul niekoľko postrehov: naša obec bola a je sponzorom podujatí a preto jej patrí veľká vďaka. Ťažká hospodárska situácia nám všetkým sťažuje dôstojný život a núti nás robiť ťažké rozhodnutia. Chcem poprosiť všetkých kompetentných, aby tento motoristický šport naďalej podporovali. Našou snahou je kultivovane pestovať tento šport a byť primerane zodpovedný pri výchove mládeže pri budovaní návykov, ktoré sa odzrkadlujú na zodpovednom správaní sa jedincov, ale aj klubu ako riadiaceho celku v rámci našej obce.

Vďaka patrí všetkým, ktorí priložili ruku k dielu.......

Reklama

Ubytovanie Žaneta

DomusNavytok

Britakov

Kamenictvo Helcman

Gipszan

montaznaplosina

RoznavaNet

Triruze

Baffi

autobazar

Copyright © JoZo 2006