súkromná stránka

Krásnohorské dni


www.amalia.sk


Valid HTML 4.01!

Valid CSS!


slovak hungary english

Chválenkári či realita

Dátum: 01.07.2008 Zdroj: Anonym

Tento anonym sa týka vydávania obecných novín "Život pod hradom": Vážená redakčná rada! Už dlhší čas pozorne sledujeme a čítame v "ŽIVOTE POD HRADOM", články tu uverejnené. Aj po nespočetných konzultáciách s viacerými občanmi obce, dospeli sme k záveru, že kľudne by ste mohli "obecný časopis" premenovať na "CHVÁLENKÁRI POD HRADOM". Že prečo? Tých dôvodov je viac. Ak si páni nájdete trošku času a hoci len letmo prelistujete zopár vydaní, zistíte, že okolo 90percent článkov je zameraných na chválenie, čo v konečnom dôsledku je vlastne sebachvála príslušného funkcionára. Uvádzané veci nie sú adekvátne samotnému dianiu v obci za ostatné roky. Pýtame sa: Pred kým a prečo chcete takýmto spôsobom, prostredníctvom časopisu, zviditeľniť našu obec? Pokladáte to za objektívne? Áno, môžeme sa pochváliť prekrásnou prírodou, historickým a ojedinelým hradom, ktorý nám závidí pol Európy. Tešíme sa z kanalizácie, hoci je vykonaná poloodborne a nie všade. A čo ďalej? Poznáte napr. mienku väčšiny turistov v okolí Krásnej Hôrky? Zaujíma a zaujala Vás niekedy mienka občanov o živote v obci? Oni najlepšie poznajú realitu a práve preto, mnohé spomenuté články, sú im na posmech. Konkrétne, komu a čomu malo slúžiť uverejnenie v ostatnom čísle - uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva? Nezainteresovaný občan nemá z toho nič, veď nepozná súvislosti a ich opodstatnenie. Predpokladáme, že ste ich uverejnili len pre vyplnenie priestorov. Kde sú problémy, príbehy obyčajného občana z bežného každodenného života? Dajte priestor občanom, uverejňujte ich pripomienky, námety a návrhy a aj takýmto spôsobom odstraňujte vzniknuté nedostatky. Aj po takýchto konzultáciách získate nápady, ušetríte si námahu a čas, lebo nebudete musieť chodiť do zahraničia na tzv. výmenu skúseností a brázdiť hore-dole stovky kilometrov. Nie jeden mobilný občan obce by Vám iste odporučil, že postačí navštíviť niektoré blízko ležiace obce tu v okolí, porozhliadnuť sa a uvidíte, že nie jedna obec našu v mnohých veciach, najmä v čistote a komplexnej úprave predstihla. Ak nemáte chuť a času, do spomenutých obcí by ste mohli "vyslať" dve pracovníčky obecného úradu, ktoré doteraz pracovali ako kontrolórky aktivačných prác pre rómske ženy. Škoda, že turistická atrakcia [nie z jedného auta ich fotografovali] už skončila. Pohľad na 10-12 žien s dvoma metlami a dvoma kontrolórkami, ako sedia na autobusovej zastávke pri hlavnej ceste, pozerajúc sa na autá a svoje hodinky, bol bezkonkurenčný. A čo do budúcna páni z redakcie? Očakávame od Vás, že sa z pohľadu objektivity, aktuality a reality už v najbližšom čísle dostatok priestoru ponúknete a budete sa dostatočne venovať obsahovo i fotografiami [pozor!nevynechať v pozadí hrad!!!],ako dopadli oslavy 1.mája 2008 v obci. Námetov tam bolo dostatok. Nezabudnite podrobnejšie popísať najmä záver osláv. Občanov tam bolo menej a preto radi privítajú podrobný rozbor neplánovaného kultúrno-športového vystúpenia nemenovaných aktérov. Doručujeme aj názov článku : "VEČERNÁ MELA POD HRADOM". Vidíte, niekedy aj neplánovaný program je zaujímavý a keď ho dobre popíšete, iste zaujme občanov obce a náš časopis opäť konkrétne poukáže na náš "pestrý život pod hradom". Ďakujeme za uverejnenie článku. Skupina občanov - realistov žijúcich pod hradom Krásna Hôrka

Reklama

Ubytovanie Žaneta

DomusNavytok

Britakov

Kamenictvo Helcman

Gipszan

montaznaplosina

RoznavaNet

Triruze

Baffi

autobazar

Copyright © JoZo 2006