súkromná stránka

Krásnohorské dni


www.amalia.sk


Valid HTML 4.01!

Valid CSS!


slovak hungary english

Zastupiteľstvo uložilo starostovi obce vrátiť vyplatenú odmenu

Dátum: 24.01.2009 Zdroj: Admin

Na predposlednom zasadnutí obecného zastupiteľstva v Krásnohorskom Podhradí, zastupiteľstvo zrušilo uznesenie č. 178/08 z 23.10.2008 a uložilo starostovi obce vrátiť vyplatenú odmenu. Vzápätí prijalo uznesenie č. 199 /08, kde obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmenu pre starostu obce za dosiahnuté pracovné výsledky za I. polrok 2008 vo výške 1 – mesačného platu, t. j. 44.400,- Sk. O vysvetlenie celej záležitosti okolo starostovej odmeny sme požiadali priamo pána starostu Štefana Szarku, no pre pracovná zaneprázdnenosť/vo štvrtok je Košiciach, v piatok v Bratislave/ nám prisľúbil reakciu v pondelok 26.1. Dňa 27.1.2009 nám starosta obce Krásnohorské Podhradie zaslal bližšie informácie: Dobrý deň, týmto Vám dávam bližšie informácie k uvedenému článku, zverejneného dňa 20.1.2009:

Na základe podnetu hlavnej kontrolórky obce obecné zastupiteľstvo zrušilo predmetné uznesenie č. 178/08 a v súlade so zákonom o obecnom zriadení prijalo nové uznesenie, ktorým schválilo odmenu pre starostu obce za
I. polrok 2008.


S pozdravom

Štefan Szarka

Reklama

Ubytovanie Žaneta

DomusNavytok

Britakov

Kamenictvo Helcman

Gipszan

montaznaplosina

RoznavaNet

Triruze

Baffi

autobazar

Copyright © JoZo 2006