súkromná stránka

Krásnohorské dni


www.amalia.sk


Valid HTML 4.01!

Valid CSS!


slovak hungary english

Ak potrebujete na wc, vydržte, máme veľa námetov na vylepšenie!

Dátum: 24.03.2009 Zdroj: Admin

Vážený pán Hrivnák,
z poverenia generálneho riaditeľa SNM,
PhDr. Petra Marákyho
a po konzultovaní veci s pani riaditeľkou Mgr. Lázárovou,
poskytujem Vám k Vašemu postrehu takéto stanovisko :


Požiadavka, ktorú Ste nám zaslali elektronickou poštou, týka sa problematiky toaliet na hrade Krásna Hôrka.

Je pravdou, že na hrade Krásna Hôrka nie sú verejné WC a tie, ktoré sú vybudované, nespĺňajú hygienické parametre pre ich použitie verejnosťou.

Žiaľ, ani v projekte rekonštrukcie hradu v 60-tych rokoch sa nepočítalo tu s verejnými toaletami pre návštevníkov. Toalety v súčasnosti využívajú pracovníci múzea, avšak v nevyhnutných prípadoch a na požiadanie návštevníka pracovníci SNM ochotne doteraz vždy umožnili použitie týchto zariadení.

Problém hygienických zariadení je náročnejší a ide v danom objekte aj o nedostatok vody ako v lete, tak i v zime. V lete úžitkovú vodu sme nútení zabezpečiť v zmysle požiarnych predpisov (pre požiarne hydranty), pre upratovačky a iný personál. Jej doprava je energeticky mimoriadne nákladná. V súčasnosti pripravujeme rekonštrukciu časti vodovodného vedenia, nakoľko vek vodovodných rúr je viac ako 50 rokov. V zimných mesiacoch problém vody spočíva často v jeho zamrznutí.

Ako v minulosti, tak aj v súčasnosti Verejné záchody - toalety prevádzkuje Obecný úrad v Krásnohorskom Podhradí. Tieto slúžia aj návštevníkom hradu. Sme radi, že pred tromi rokmi Obecný úrad realizovali ich veľkú rekonštrukciu a sú na pomerne dobrej úrovni.

Pani riaditeľka požiadala svojich zodpovedných zástupcov, ktorý sa podrobne informovali o požiadavkách na použitie toaliet v ostatnú dobu. Žiadnu písomnú, ani slovnú sťažnosť sme však v tomto smere nezaznamenali, resp. naopak, naďalej trvá, že ak niekto požiada o použitie toaliet, vyhovieme mu.


Ubezpečujeme Vás, že v rámci možností, ktoré poskytne ROP ( Regionálny operačný program ) SNM má pripravené veľa námetov na vylepšenie našich objektov a zariadení, medzi iným aj v hrade Krásna Hôrka. Tieto sa týkajú na danom objekte nielen technickej infraštruktúry, ale ak statických zásahov, do štúk, rýms a iných prvkov hradu.

Zároveň reagujeme aj na Vašu poznámku o predĺžení návštevných hodín. Poznamenávame, že pre návštevníkov v dňoch 14. a 15. 03. sme sa rozhodli otváracie hodiny predĺžiť o jednu hodinu. Oproti iným rokom však návštevnosť bola veľmi nízka , menovite dňa 14.03. bolo 111 návštevníkov a 15. 03. bolo 171 návštevníkov.

S pozdravom
PhDr. Peter Maráky
generálny riaditeľ SNM
v. z.
Ing. Benjamín Baráth
Zástupca GR SNM pre úsek prevádzky a rozvoj

Reklama

Ubytovanie Žaneta

www.villaangel.sk

DomusNavytok

Britakov

Kamenictvo Helcman

Gipszan

montaznaplosina

RoznavaNet

Triruze

Baffi

autobazar

Copyright © JoZo 2006