súkromná stránka

Krásnohorské dni


www.amalia.sk


Valid HTML 4.01!

Valid CSS!


slovak hungary english

Aktuality

Zrážku s kamiónom neprežil

Dátum: 03.02.2009 Zdroj: www.ocelnik.sk

Zubatá na našich cestách opäť kosila. Tragická dopravná nehoda sa dnes podvečer odohrala medzi Rožňavou a Krásnohorským Podhradím. Kamión zrazil chodca doteraz nezistenej totožnosti vo veku možno okolo 50 rokov. Zranenia boli natoľko vážne, že neboli zlučiteľné so životom. Podľa prvých zistení sa vraj chodec motal v strede vozovky. Viac však odhalí policajné vyšetrovanie.

viac...

Včera 845 návštev za deň!

Dátum: 31.01.2009 Zdroj: Admin

Včera naša stránka www.roznava.net dosiahla 666 návštev za deň a stránka www.krasnohorskepodhradie.sk 179 návštev za deň. Potešujúca je najmä skutočnosť že nás konečne prestal ignorovať Obecný úrad v Krásnohorskom Podhradí a začal odpovedať na naše otázky zaslané mailom. Ďakujeme pánovi starostovi Štefanovi Szarkovi za spoluprácu a Vám za záujem.

viac...

V Podhradí zastal čas?

Dátum: 27.01.2009 Zdroj: Admin

Vitajte v Krásnohorskom Podhradí, obci kde zastal čas. Ako sa dozvedáme z oficiálnej webovej stránky www.obeckrasnohorskepodhradie.sk medzi poslancami obecného zastupiteľstva figurujú mená ktoré už dávno v zastupiteľstve chýbajú. Je tam uvedený napríklad Peter SZERENCSÉS a Jozef JAROS, no chýbajú tam nové mená ako MVDr. Július FERENC, Ľudovít BAFFY, Ľudovít GUNÁR alebo Aladár DARVAŠ. Na Slovensku nemá svoju internetovú stránku už iba jediné mesto a to Čierna nad Tisou, pritom zverejňovanie niektorých údajov a dokumentov na internete mestám prikazuje zákon. K obciam zákon taký prísny nie je. Stránky mať nemusia. Ak si ich však už vytvoria, niektoré údaje na nich majú tiež zverejňovať povinne, čiže obec Krásnohorské Podhradie týmto môže porušovať zákon.

viac...

Ďalšie záhadné úmrtie: Obhryzená mŕtvola ležala v skalách!

Dátum: 27.01.2009 Zdroj: www.cas.sk

Otrasný nález! Malí chlapci v kameňolome nad obcou Slavec (okr. Rožňava) objavili obhryzené telo ženy.

viac...

Novoročná zabíjačka FITNES KLUBU

Dátum: 25.01.2009 Zdroj: Ivan Zán

Vynikajúca akcia sa včera vydarila FITNES KLUBU Krásnohorské Podhradie, ktorý pre svojich sponzorov a priaznivcov pripravil "NOVOROČNÚ ZABÍJAČKU". Akcia sa uskutočnila v kultúrnom domu v Krásnohorskom Podhradí, fotky nájdete vo Fotoreporte. Dúfajme že to nebola prvá a zároveň aj posledná tohtoročná akcia v našej obci.

viac...

Prvé úspešne oddelené siamské dvojčatá majú deväť rokov

Dátum: 25.01.2009 Zdroj: www.sme.sk

Deviate narodeniny oslavovali dnes v rodinnom kruhu prvé úspešne oddelené siamské dvojčatá na Slovensku Andrejka a Lucka Tóthové z Kránohorskej Dlhej Lúky v okrese Rožňava.

viac...

Zastupiteľstvo uložilo starostovi obce vrátiť vyplatenú odmenu

Dátum: 24.01.2009 Zdroj: Admin

Na predposlednom zasadnutí obecného zastupiteľstva v Krásnohorskom Podhradí, zastupiteľstvo zrušilo uznesenie č. 178/08 z 23.10.2008 a uložilo starostovi obce vrátiť vyplatenú odmenu. Vzápätí prijalo uznesenie č. 199 /08, kde obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmenu pre starostu obce za dosiahnuté pracovné výsledky za I. polrok 2008 vo výške 1 – mesačného platu, t. j. 44.400,- Sk. O vysvetlenie celej záležitosti okolo starostovej odmeny sme požiadali priamo pána starostu Štefana Szarku. Dňa 27.1.2009 nám starosta obce Krásnohorské Podhradie zaslal bližšie informácie: Dobrý deň, týmto Vám dávam bližšie informácie k uvedenému článku, zverejneného dňa 20.1.2009:

Na základe podnetu hlavnej kontrolórky obce obecné zastupiteľstvo zrušilo predmetné uznesenie č. 178/08 a v súlade so zákonom o obecnom zriadení prijalo nové uznesenie, ktorým schválilo odmenu pre starostu obce za
I. polrok 2008.


S pozdravom

Štefan Szarka
starosta obce

viac...

Na juhu Slovenska sa školy cítia diskriminované, nedarí sa im s dotáciami

Dátum: 24.01.2009 Zdroj: www.etrend.sk

Do konca minulého roka sa v siedmich kolách schválilo 308 žiadostí v celkovej výške 253,7 mil. eur. Škôl s vyučovacím jazykom maďarským bolo medzi nimi päť: v Marcelovej, vo Veľkom Kýre, v Kollárove, Boli a Galante. Či je to málo alebo veľa, nie je možné jednoznačne povedať, pretože v zoznamoch neschválených žiadostí chýba informácia o vyučovacom jazyku v príslušnej škole.

Diskriminačne nevyznieva ani fakt, že medzi úspešnými projektmi je desať percent žiadostí z okresov, v ktorých viac ako štvrtina obyvateľov sú Maďari (Dunajská Streda, Komárno, Nové Zámky, Levice, Galanta, Šaľa, Rimavská Sobota, Lučenec, Veľký Krtíš, Revúca, Rožňava, Košice-okolie, Trebišov). Bolo by to skôr primerané k podielu obyvateľov maďarskej národnosti.

viac...

Ale prečo tu nič nikoho nezaujíma?

Dátum: 24.01.2009 Zdroj: www.sme.sk

Keď chýba širší pohľad, keď sú ľudia sústredení len na seba, zatrpknú a vyžívajú sa v očierňovaní druhých. Z kolektívnej lenivosti priemeru sa rodí štýl permanentného znevažovania. Duch provincie vykrikuje: nič nemá význam, nič za nič nestojí! Ešte šťastie, že je reč o Slovinsku.

viac...

Konkurz na obsadenie voľného pracovného miesta

Dátum: 23.01.2009 Zdroj: www.gos.sk

Riaditeľka Gemerského osvetového strediska v Rožňave
vyhlasuje konkurz

na obsadenie voľného pracovného miesta:
referent menšinovej kultúry

Náplň práce:
tvorba, organizovanie a zabezpečovanie kultúrnych a vzdelávacích podujatí, programových a produkčných činností pre oblasť menšinovej kultúry na území okresu Rožňava.

Platové ohodnotenie:
podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Termín nástupu: 1.2. 2009
Požadované vzdelanie:
VŠ alebo úplné stredné vzdelanie so zameraním na humanitné odbory
Ďalšie požadované predpoklady:
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
bezúhonnosť,
zdravotná spôsobilosť na prácu,
vítaná je prax z oblasti kultúry.

Ďalšie požiadavky na uchádzača:
znalosť predpisov v oblasti verejnej správy a samosprávy, rozpočtových pravidiel a ďalších súvisiacich predpisov,
ovládanie práce s PC, MS Office (Word, Excel, Power Point),
práca s internetom,
ovládanie jazykov: maďarský a slovenský slovom aj písmom,
vítaná je znalosť anglického jazyka.

Požadované prílohy k žiadosti:
osobný dotazník,
overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,
profesijný životopis,
zápočet odpracovaných rokov,
písomný súhlas so spracovávaním osobných údajov v súlade s ustanoveniami zákona č.428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Žiadosť a príslušné prílohy je potrebné doručiť s telefónnym kontaktom a e-mailovou adresou uchádzača na adresu:
Gemerské osvetové stredisko, Betliarska č.8, 048 01 Rožňava
v termíne do 26.1.2009 do 9.00 hod.

Uchádzačom, ktorí splnia vyššie uvedené podmienky, oznámi GOS termín konania osobného pohovoru, najneskôr 3 dni pred jeho uskutočnením.Mgr. Helena Novotná
riaditeľka Gemerského osvetového strediska

viac...

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143

Reklama

Ubytovanie Žaneta

www.villaangel.sk

DomusNavytok

Britakov

Kamenictvo Helcman

Gipszan

montaznaplosina

RoznavaNet

Triruze

Baffi

autobazar

Copyright © JoZo 2006