súkromná stránka

Krásnohorské dni


www.amalia.sk


Valid HTML 4.01!

Valid CSS!


slovak hungary english

Aktuality

Polícia zastavila trestné stíhanie podpaľačov hradu

Dátum: 13.12.2012 Zdroj: www.korzar.sk

V snehu a mraze pracuje denne na streche hradu Krásna Hôrka 35 až 40 robotníkov. Časť z nich udržiava prístupovú cestu, aby sa autá s materiálom dostali na hradný kopec. Požiar hradu spôsobili dvaja maloletí chlapci neopatrným zaobchádzaním so zápalkami na hradnom kopci. Vyšetrovateľ okresného policajného riaditeľstva v Rožňave 13. novembra 2012 zastavil ich trestné stíhanie.

Viac na www.korzar.sk

viac...

ČAS.SK: Osadníci húfne skupujú pozemky pod Krásnou Hôrkou

Dátum: 11.12.2012 Zdroj: Nový čas

„Bývam tu už vyše 12 rokov, ale keď sa pod hradom zjavil Kotleba, hneď sme začali konať,“ povedala obyvateľka Krásnohorského Podhradia Mária Darvašová (45). „Za 245 eur sme si dali vytýčiť pozemok. Žiadosť na odkúpenie už máme schválenú poslancami,“ dodala.

Viac na www.cas.sk

viac...

KORZÁR: Požiar Krásnej Hôrky skomplikoval podnikanie pod hradom

Dátum: 08.12.2012 Zdroj: Erika Karasová/Korzár

Rapídny pokles tržieb a prepúšťanie zamestnancov zažívajú podnikatelia a obecný úrad v Krásnohorskom Podhradí po tom, čo vyhorel miestny hrad.

Čítajte viac na www.korzar.sk

viac...

Osadníkom pozemky za 66 centov pod Krásnou Hôrkou nepredajú

Dátum: 03.12.2012 Zdroj: www.krasnohorskepodhradie.sk

Osadníkom pozemky za cenu 66 centov pod Krásnou Hôrkou nakoniec nepredajú. Len pred malou chvíľou sa v Krásnohorskom Podhradí skončilo zasadnutie obecného zastupiteľstva ktoré po búrlivej debate prijalo uznesenie že osadníkom sa budú predávať pozemky za cenu podľa znaleckého posudku a nie za 66 centov za meter štvorcový. S osadníkmi ktorí si pozemky pod nelegálnymi stavbami neodkúpia, uzavrie obec nájomné zmluvy, éra niekoľko desiatok ročného bezplatného užívania obecných pozemkov tak pravdepodobne čoskoro skončí. Zasadnutia sa opäť zúčastnili aj Kotlebovci, osadníkov ktorým sa toto rozhodnutie nepáčilo, bolo teraz pomenej. Marian Kotleba bol s hlasovaním obecných poslancov spokojný, jeho popularita pod Krásnou Hôrkou neustále narastá a údajne pre krásnohorčanov chystá aj posedenie pri vianočnej kapustnici.

viac...

RÓMSKA OSADA: Asfaltka za 600tisíc eur už dokončená

Dátum: 23.11.2012 Zdroj: www.krasnohorskepodhradie.sk

viac vo fotogalérii

viac...

Po búrlivej diskusii predaj pozemkov neschválili

Dátum: 20.11.2012 Zdroj: www.krasnohorskepodhradie.sk

Trinásty bod dnešného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Krásnohorskom Podhradí vyvolal búrlivú diskusiu. Plánovaný predaj pozemkov osadníkom za 66centov za m2 na základe osobitného zreteľa poslanci nakoniec neschválili. Argument osobitného zreteľa s tým že osadníci tieto pozemky dlhodobo užívajú je pravdepodobne protizákonný, nakoľko tieto pozemky užívajú načierno a hlavne zadarmo. Niektorým Krásnohorčanom sa nepáči že kým Rómom obec predáva pozemky za 66 centov, ostatným krásnohorčanom ale už za 4 eurá za m2, čo je podľa nich diskriminačné.Ako na dnešnom zastupiteľstve uviedol predseda ĽSNS Marian Kotleba, v uplynulých dňoch podal na päť štátnych úradov podnet v ktorom ich upozornil na neľudské podmienky života maloletých detí v rómskej osade v Krásnohorskom Podhradí. Kotleba chce aby deti boli osadníkom odňaté a umiestnené do detských domovov. Na dnešné rokovanie dohliadala pred kultúrnym domom aj hliadka rožňavskej polície.

viac...

Skaze Krásnej Hôrky nahralo aj zanedbané okolie

Dátum: 07.11.2012 Zdroj: www.plus7dni.sk

O čom sa doteraz len špekulovalo, je potvrdené čierne na bielom. Za rozsah požiaru, ktorý v marci tohto roka zničil hrad Krásna Hôrka, môže aj zanedbaná starostlivosť o okolie tejto národnej kultúrnej pamiatky. Z vyšetrovania nešťastnej udalosti podľa našich informácií vyplýva, že jedným z faktorov, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili rozšírenie požiaru na strechu, boli kríky v blízkosti hradu.

Viac na www.plus7dni.sk

viac...

Nariadenie vypratania stavby - Rozhodnutie

Dátum: 02.11.2012 Zdroj: www.roznava.sk

R O Z H O D N U T I E

Obec Krásnohorské Podhradie, zastúpená starostom obce Petrom Bollom, so sídlom Hradná č. 156, 049 41 Krásnohorské Podhradie, podala dňa 25.09.2012 na príslušnom úrade žiadosť o vypratanie stavby na Ulici lipovej súp. č. 112, 113, ktorá je umiestnená na pozemku parc. č. KN-C 382 v k. ú. Krásnohorské Podhradie vo vlastníctve obce Krásnohorské Podhradie. Rozhodnutie o povolení odstránenia stavby č.ÚP-311/1987-Sz zo dňa 25.05.1987, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.06.1987 bolo vydané Odborom územného plánovania a stavebného poriadku ONV v Rožňave. Dňom podania žiadosti bolo konanie o vyprataní stavby začaté.

Mesto Rožňava, ako príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. (3) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení ( ďalej „stavebný zákon“) v nadväznosti na § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie v platnom znení a v spojení s §§ 5 a 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení v rámci zahájeného konania preskúmal žiadosť v zmysle § 96 ods. (1) stavebného zákona, v súlade s §§ 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení (ďalej „správny poriadok“) a rozhodol nasledovne:

n a r i a ď u j e

v y p r a t a n i e s t a v b y

„Budova bývalého hospodárskeho dvora ŠM“,

ktorá je umiestnená na Ulici lipovej súp. č. 112, 113, Krásnohorské Podhradie,
na pozemku parc. č. KN-C 382 v k. ú. Krásnohorské Podhradie,
vo vlastníctve obce Krásnohorské Podhradie.

viac...

110. výročie úmrtia Františky Andrássyovej

Dátum: 25.10.2012 Zdroj: SNM

Slovenské národné múzeum Vás pri príležitosti 110. výročia úmrtia Františky Andrássyovej , pozýva na zádušnú omšu, ktorá sa uskutoční v piatok 26.10.2012 o 9.00 hodine v mauzóleu Andrássyovcov v Krásnohorskom Podhradí. Omšu bude celebrovať Mons. Vladimír Filo, biskup Rožňavskej diecézy.

viac...

V rómskej osade pod hradom Krásna Hôrka je v týchto dňoch opäť rušno

Dátum: 23.10.2012 Zdroj: www.rozhlas.sk

V rómskej osade pod hradom Krásna Hôrka je v týchto dňoch opäť rušno. Medzi Rómami sa začalo hovoriť, že stavebný úrad vydal nariadenie o odstránení čiernych stavieb, ktoré stoja na cudzích pozemkoch. Podľa osadníkov by sa mali búrať tri obydlia, v ktorých žije 20 ľudí.

viac...

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143

Reklama

Ubytovanie Žaneta

www.villaangel.sk

DomusNavytok

Britakov

Kamenictvo Helcman

Gipszan

montaznaplosina

RoznavaNet

Triruze

Baffi

autobazar

Copyright © JoZo 2006