súkromná stránka

Krásnohorské dni


www.amalia.sk


Valid HTML 4.01!

Valid CSS!


slovak hungary english

Aktuality

Poznáte šikovné rómske dieťa vo svojom okolí?

Dátum: 14.02.2009 Zdroj: www.divemaky.sk

Ak poznáte vo svojom okolí rómske dieťa vo veku od 6 do 16 rokov, zaujalo vás svojim talentom alebo výnimočnými schopnosťami a pochádza so sociálne slabých pomerov neváhajte a prihláste ho do programu DIVÉ MAKY. Radi v Divých makoch privítame deti, ktorú sú výnimočné v rôznych oblastiach. Zaujímame sa aj o deti, ktoré sa výnimočne učia, majú dobré výsledky v škole, zaujímajú sa o štúdium jazykov alebo o iné konkrétne oblasti.

Vami vybrané dieťa môžete prihlásiť do programu Divé maky prostredníctvom prihlasovacieho formulára.

viac...

ZMOS odporučí svojim členom hľadať úspory v oblasti odmien

Dátum: 14.02.2009 Zdroj: www.etrend.sk

Štát chce podľa premiéra pomôcť samospráve v čase dopadov hospodárskej krízy aj prostredníctvom odkladu povinností, ktoré by znamenali zvýšené nároky na výdavky a ktoré nie sú nevyhnutné. "Pristúpime k odkladu účinnosti, alebo prerušíme rokovania o niektorých zákonoch, ktoré by mohli priniesť mestám a obciam ďalšie finančné povinnosti, pretože nie je možné dnes prenášať na miestnu samosprávu ďalšie právomoci a povinnosti bez toho, aby nemali možnosť získať na to finančné zdroje," povedal Fico. ZMOS sa pritom podľa Sýkoru sústredí predovšetkým na opatrenia, ktoré by mohli ušetriť prostriedky. Náklady na zamestnaneckú prémiu, ktorú vláda posilňuje s cieľom zmierniť dopady hospodárskej krízy na nízkopríjmové skupiny zamestnancov, na sebe prevezme samospráva. Svojím podpisom to v piatok potvrdil predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Sýkora a predseda vlády Robert Fico, ktorí podpísali memorandum o spolupráci pri riešení dopadov finančnej a hospodárskej krízy na slovenskú spoločnosť.Združenie preto podľa jeho slov pre svojich členom určite prijme odporúčanie, v ktorých oblastiach by potrebné úspory mali hľadať. Malo by ísť napríklad o oblasť odmien. O stanovisko kde bude úspory hľadať obec Krásnohorské Podhradie sme požiadali starostu obce Štefana Szarku.

viac...

Podhradčania zimujú v prehustenom strede

Dátum: 14.02.2009 Zdroj: KAROL CSOBÁDI/Korzár

Futbalisti Krásnohorského Podhradia sa v novom súťažnom ročníku ťažšie rozbiehali a káder doplňovali počas úvodných kôl. Zimujú na siedmom mieste so šesťbodovou stratou na lídra z Helcmanoviec.

viac...

Dana Velďáková prekonala rekord SR v trojskoku

Dátum: 14.02.2009 Zdroj: www.pravda.sk

Na halovom atletickom mítingu v nemeckom Düsseldorfe si výborne počínala trojskokanka Dana Velďáková. V druhej sérii pokusov jej namerali 14,30 m a o 3 cm zlepšila vlastný slovenský rekord z 5. februára z mítingu Elán v Bratislave.

viac...

Policajná razia v lese

Dátum: 13.02.2009 Zdroj: www.tvnoviny.sk

Zásah policajtov z Rožňavy v lese v Krásnohorskom Podhradí uvidíte na záberoch TV Markíza spolu s rozhovorom starostu obce Krásnohorské Podhradie Štefana Szarku

viac...

NÁZORY ČITATEĽOV

Dátum: 12.02.2009 Zdroj: Čitateľ

Nad usadlosť pod pyšným hradom Krásna Hôrka sa postupne začínajú sťahovať čierne mraky, ktoré sú predzvesťou prichádzajúcej búrky. V obci, ktorá má približne 2500 obyvateľov, každý tretí človek býva v tzv. rómskej osade, na terajšie pomery vo veľmi zaostalých podmienkach a na cudzích pozemkoch. V takejto osade spôsob života určuje, najmä rozšírená reprodukcia jej obyvateľov, keď za päť rokov tu pribudne asi sto detí, pre ktoré sa nevytvárajú vhodné podmienky pre ich ďalší kvalitný život. V obci Krásnohorské Podhradie preto vzniká ohnisko napätia, tak ako medzi čiernymi mrakmi a zemou pred príchodom zničujúcej letnej búrky. V obci už pred 10 rokmi mali začať stavať, hlavne v tzv. rómskej osade sociálne byty s nižším štandardom a to namiesto nelegálnych domov a rôznych chatrčí. Na tieto byty mohla obec dostať od štátu aj príslušné dotácie, ale túto príležitosť trestuhodne nevyužila, lebo nebola schopná cez svoje orgány pre takúto výstavbu zabezpečiť platný územný plán obce. Krásnohorské Podhradie má každoročne k dispozícii tzv. koláč, ktorý dostáva od štátu formou peňazí z podielových daní a tak mohla bez problémov v rozpočte prideliť alikvotnú časť približne 4 miliónov /800x5.000,-Sk/ na výrazné vylepšenie infraštruktúry tzv. rómskej osady a jej priľahlých častí, ktoré sú značne zdevastované. Orgány obce nekonajú tak a prideľujú im len omrvinky z tohto koláča, čo je neprípustné. Preto oprávnene kladieme otázky, my ostatní obyvatelia obce, že kto je za takéto hospodárenie v obci zodpovedný a to nielen politicky, no možno aj trestnoprávne. Vychádza zo zákona jednoznačná odpoveď – je to starosta obce a jeho zástupca, ktorí v tandeme riadia a kontrolujú obec už asi 20 rokov. Alarmujúci stav v tzv. rómskej osade a jej priľahlých územiach obce je v prvom rade ich vysvedčením o činnosti v obci. Dúfajme že obyvateľov Krásnohorského Podhradia pred zničujúcou búrkou „osvieti“ Slnko, hlavne pre budúcimi voľbami obecnej samosprávy a uvedených pánov pošlú tam, kde tam už dávno svojou činnosťou patria. Potom im už nepomôže ani „sebachvála“ v občasníku „Život pod hradom“, ktorý nás už od roku 2006 stál približne 250.000,-Sk a činnosť jeho šéfredaktora tiež asi 25.000,-Sk. Orgány obce by svojich obyvateľov o dianí v obci mali zo zákona informovať bezodplatne.

viac...

VEĽKÝ BLH - KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE 6-1 /4-0/

Dátum: 10.02.2009 Zdroj: Kún Štefan

Včera naši futbalisti zohrali v Rimavskej Sobote prípravné stretnutie s mužstvom IV. futbalovej ligy - Veľký Blh. Zostava Krásnohorského Podhradia: Zachar, Kún, Erdofalvi, Bulík, Mázik, Cintel, Gorgei, Juhász, Mésner, Juríni, Zsila, Tóth, Harhovský, Lázar

viac...

1.Halový futbalový turnaj 7.2.2009 Krásnohorské Podhradie

Dátum: 10.02.2009 Zdroj: Kún Štefan

Konečné poradie turnaja:1. Fulek, Kún Š., Zakhar 9bodov
2. Jobbagy L., Mesner, Havanský 7 bodov
3. Orbán R.,Kún P, Garbaš 6 bodov
4. Búlik, Orbán, Manko V. 5 bodov

Najlepší strelci:

12gólov Orbán R.
11 gĺov Kún Š.
5 gólov Jobbagy, Hatvanský, Búlik
Pre pracovné povinnosti sa na poslednú chvíľu odhlásilo viacero hráčov, čoho dôsledkom bola nízka účasť. Ďakujeme riaditeľovi školy pánovi Mikulovi za poskytnutie telocvične.

viac...

Starosta samostatne hospodáriacim roľníkom?

Dátum: 10.02.2009 Zdroj: Admin

Ako sa uvádza na portáli www.municipalia.sk starosta obce Krásnohorské Podhradie sa zaujíma o to, či môže štatutárny zástupca obce t.j. starosta vlastniaci poľnohospodárske pozemky súčasne vykonávať činnosť samostatne hospodáriaceho roľníka, či to nie je v rozpore so zákonom.Na žiadosť mu odpovedá JUDr. Daniela Franzenová, riaditeľka právnej sekcie ZMOS: Nezlučiteľnosť výkonu funkcie starostu obce s inými funkciami, resp. povolaniami upravujú dva právne predpisy, a to zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktorý v § 13 ods. 3 ustanovuje nezlučiteľnosť funkcie starostu s funkciou
- poslanca obecného zastupiteľstva,
- zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
- štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
- predsedu samosprávneho kraja,
- vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy
- a aj podľa osobitných zákonov (napr. zákona o prokuratúre).

Nezlučiteľnosť výkonu funkcie starostu obce s inými funkciami, resp. povolaniami upravuje aj ústavný zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
V článku 5 ústavného zákona, ktorý upravuje nezlučiteľnosť niektorých funkcií, zamestnaní a činností, je v odseku 2 ustanovené, že verejný funkcionár nesmie byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu právnickej osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikateľskej činnosti, okrem valného zhromaždenia a členskej schôdze. Verejný funkcionár nesmie podnikať; to sa nevzťahuje na výkon povolania, ktoré môže vykonávať len fyzická osoba za zákonom ustanovených podmienok. Zdalo by sa teda na prvý pohľad, že vykonávanie činnosti samostatne hospodáriaceho roľníka by nemuselo byť v súlade s týmto ústavným zákonom, pretože ide o podnikanie. Avšak len na prvý pohľad. V článku 5 sa ďalej v odseku 5 totiž uvádza, že zákaz podnikania sa nevzťahuje na starostov obcí.
Z uvedeného vyplýva, že starosta obce, vlastniaci poľnohospodárske pozemky, môže súčasne vykonávať činnosť samostatne hospodáriaceho roľníka bez toho, aby bol v konflikte so zákonom.
Podotýkam, že starosta obce nie je zamestnancom obce, preto sa na neho Vami uvádzaný zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov nevzťahuje. Zdroj: www.municipalia.sk

viac...

Lacné reštaurácie s dobrým jedlom prežívajú v zahraničí boom

Dátum: 09.02.2009 Zdroj: www.etrend.sk

Aj veľa ľudí, ktorí boli zvyknutí chodiť do nóbl reštaurácií, sa začalo riadiť podľa filozofie, že radšej sa pôjdu za tie isté peniaze trikrát najesť do hostinca ako raz do luxusného (a drahého) podniku.

Hostince sa stávajú zaujímavými aj pre špičkových šéfkuchárov – napríklad jeden z najlepších rakúskych kuchárov Christian Petz, ktorý varil vo viedenskej prestížnej reštaurácii Palais Cobug a momentálne je bez angažmánu, priznal, že najradšej by svoju budúcnosť spojil práve s nejakým hostincom. Nie je sám, kto takto uvažuje.

Aj Pavel Pospíšil, jediný český kuchár, ktorý vlastnil hviezdičku od Michelina, nazýva svoju súčasnú reštauráciu pri Baden- -Badene v Nemecku hostincom. Už roky mu táto „hospoda“ zarába oveľa lepšie ako nóbl michelinovská reštaurácia, ktorú mal predtým.

viac...

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143

Reklama

Ubytovanie Žaneta

www.villaangel.sk

DomusNavytok

Britakov

Kamenictvo Helcman

Gipszan

montaznaplosina

RoznavaNet

Triruze

Baffi

autobazar

Copyright © JoZo 2006