súkromná stránka

Krásnohorské dni


www.amalia.sk


Valid HTML 4.01!

Valid CSS!


slovak hungary english

Aktuality

Reštaurácie v Košickom kraji:

Dátum: 09.07.2008 Zdroj: Admin

Reštaurácia Tri ruže Námestie baníkov Rožňava www.triruze.sk
Contesa Krásnohorské Podhradie www.contesa.sk Reštaurácia Naša jedáleň Žižkova 21 Košice Hotel Zlatý dukát Hlavná 16 Košice VIGVAM pub Toryská 8 Košice Camelot Kováčska ulica 19, Košice (vchod z ulice Pri Miklušovej väznici)
Le Colonial Hlavná 8, Košice
Penzión Golden Royal Vodná 8 Košice
Mediterran restaurant & vinoteque Alžbetina 24, Košice
Reštaurácia Villa Regia Dominikánske námestie 3, Košice
Reštaurácia 12 apoštolov Kováčska 51, Košice - Staré Mesto
DZONY REŠTAURÁCIA Hečková 4 Košice – Barca Nostalgie Letná 49 Spišská Nová Ves
Hotel Jalta Nám. osloboditeľov 70 Michalovce
Reštaurácia Med malina Hlavná 81 Košice
Caffe * Restaurant * Vinothek Ferdinand Okružná ul. 20 Moldava nad Bodvou
Hotel-Restaurant Dália Löfflerova 1, Košice
Hotel Bankov Dolný Bankov Košice
Garage Letná ul. 35, Spišská Nová Ves
Stará sýpka Fejova 1 Košice
Penzión Baránok Čermeľská cesta 67 Košice
Džungľa - maďarská reštaurácia Vajanského 65 Michalovce
Ajvega Orlia 10 Košice
Reštaurácia Bistro U Starej mamy Bočná 9 Košice
Reštaurácia Pod baštou Hrnčiarska 2 Košice

viac...

NKÚ kontroloval Krásnohorské Podhradie

Dátum: 08.07.2008 Zdroj: NKÚ

Kontrola NKÚ SR v tejto oblasti zistila porušenia najmä procesno-právnej normy, a to zákona o správe daní a poplatkov a hmotno-právnej normy o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad. Išlo o nedôsledné a nesprávne postupy obce v nasledujúcich prípadoch:

· V 1 prípade obec miestny poplatok platobným výmerom nevyrubila a výšku poplatku nesprávne zaokrúhlila na desiatky Sk nadol,

· Vo VZN o dani z nehnuteľností platnom na rok 2006 obec neupravila termín splatnosti prvej splátky v zmysle novely zákona o miestnych daniach,

· V 2 prípadoch obec nepreukázala doručenie platobných výmerov daňovým subjektom, čím platobné výmery riadnym spôsobom nedoručila,

· Vo výzve na úhradu nedoplatku obec v 2 prípadoch nesprávne určila náhradnú lehotu na zaplatenie kratšiu ako 15 dní a súčasne daňové subjekty nepoučila o následkoch nezaplatenia dane v náhradnej lehote,

· Obec v 2 prípadoch daňový subjekt nevyzvala, aby nejasnosti vysvetlil, resp., aby sa k pravdivosti údajov v podanom daňovom priznaní vyjadril a bez jeho vedomia vyrubila daň odchýlne od dane priznanej, súčasne vo vydaných platobných výmeroch túto skutočnosť neodôvodnila,

· Na vydaných platobných výmeroch, zistené v 14 prípadoch, obec nevyznačila dátum ich právoplatnosti, resp. vykonateľnosti,

· Obec nevyrubila sankčný úrok 4 daňovým subjektom, ktorí splátky dane uhradili v plnej výške, ale po lehote splatnosti,

· Obec ako správca dane nezačala daňové exekučné konanie na podklade exekučného titulu (právoplatného a vykonateľného rozhodnutia), keď rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania nevydala, resp., keď návrh na vykonanie exekúcie súdnemu exekútorovi nepodala. Obec v podstate daňové nedoplatky v 6 prípadoch vymáhať nezačala,

· Porušenie zákona o správnych poplatkoch bolo preukázané v 2 prípadoch, keď obec nedôsledne uplatňovala svoje práva, a za vydanie potvrdení o vysporiadaní záväzkov daňových subjektov voči obci nežiadala zaplatiť správne poplatky spolu v sume 200,- Sk.

viac...

Ponuka nehnuteľností na predaj v Krásnohorskom Podhradí

Dátum: 07.07.2008 Zdroj: Admin

Predáme dvojpodlažný RD Cena: 2 790 000,- Sk
Predáme dvojgeneračný rodinný dom Cena: 2 600 000,- Sk
Predáme rodinný dom pod hradom Cena: 3 150 000,- Sk
Predáme budovu bývalej pekárne Cena: 2 100 000,- Sk
Predáme ubytovňu a presso Cena: 3 045 000,- Sk
Predáme dvojgeneračný dom Cena: 3 800 000,- Sk
Ceny stavebných pozemkov sa momentálne v Krásnohorskom Podhradí pohybujú: úradná cena 120,-Sk/m2, trhová cena od 300,-Sk/m2 do 800,-Sk/m2

Svoje nehnuteľnosti na predaj si môžete zaregistrovať aj na www.roznava.net po prihlásení v sekci Nehnuteľnosti

viac...

Chválenkári či realita

Dátum: 01.07.2008 Zdroj: Anonym

Tento anonym sa týka vydávania obecných novín "Život pod hradom": Vážená redakčná rada! Už dlhší čas pozorne sledujeme a čítame v "ŽIVOTE POD HRADOM", články tu uverejnené. Aj po nespočetných konzultáciách s viacerými občanmi obce, dospeli sme k záveru, že kľudne by ste mohli "obecný časopis" premenovať na "CHVÁLENKÁRI POD HRADOM". Že prečo? Tých dôvodov je viac. Ak si páni nájdete trošku času a hoci len letmo prelistujete zopár vydaní, zistíte, že okolo 90percent článkov je zameraných na chválenie, čo v konečnom dôsledku je vlastne sebachvála príslušného funkcionára. Uvádzané veci nie sú adekvátne samotnému dianiu v obci za ostatné roky. Pýtame sa: Pred kým a prečo chcete takýmto spôsobom, prostredníctvom časopisu, zviditeľniť našu obec? Pokladáte to za objektívne?

viac...

Záštitu nad koncertom Lucky Bílej prevzal primátor Rožňavy Vladislav Laciak

Dátum: 23.06.2008 Zdroj: Miroslav Kochan

Partnerom koncertu českej speváckej hviezdy je Mesto Rožňava a nad koncertom prevzal záštitu pán primátor Vladislav Laciak. Podľa slov manažéra Lucky Bílej Miroslava Kochana by chcel v spolupráci s rožňavskou samosprávou každoročne organizovať podobné koncerty. Mediálnymi partnermi koncertu sú AZET, www.cassovia.sk a www.muzeum.sk

viac...

DobroFantH 2008 Krásnohorské Podhradie 21.7.2008 -27.7.2008

Dátum: 20.06.2008 Zdroj: http://www.dobrofanth.larp.sk/

DobrofantH (Dobrodružná fantasy Hra) je každoročne organizovaná akcia v okolí Košíc, kde sa stretávajú priaznivci scifi a fantasy z celého slovenska a hrajú pripravenú hru, či hry. Počiatky organizovania DobrofantHu siahajú až do rokov 1989.Pod hlavičkou DobrofantHu sa organizujú ako jednodňové tak i viacdňové akcie. Nosnou časťou je letná tzv. veľká hra, alebo veľký FantH. Zameriavaný býva prevažne na pseudohistóriu a fantasy, ale boli už aj DobrofantHy zamerané na svety upírov - WoD .

Nejedná sa o LARP typu "svet", kde sa každý rok naväzuje na udalosti predošlej hry a reálie, pravidlá a zákonitosti sveta sa v podstate nemenia. DobroFanth je väčšinou organizovaný každý rok s iným námetom a príbeh ani samotný svet nenadvezuje na predošlé ročníky. Snažíme sa docieliť pestrosť a prepracovanosť postáv.

*Pre laikov:* Na priblíženie je možné použiť prirovnanie k táboru. Aj v táboroch sa stretávajú ľudia presne ako na DobrofantHe. Aj v táboroch je nejaký program, tak ako na DobrofantHe. Programom DobrofantHu je hra odohravajúca sa počas 3 dňoch (v prípade týždňovej akcie), alebo počas 1 dňa (v prípade víkendovej, či jednodňovej akcie). Na danej hre má každý účastník určenú ulohu a hrá za určenú či vybranú postavu. Musí sa s danou postavou zžiť, aby vedel čo najlepšie zapadnúť do deja a aby správne konal. Nekoná za seba, koná za postavu. V podstate sa jedná o improvizované divadlo a odmenou sú prežité zážitky, ktoré by mnohokrát nedokázal prežiť ak by bol sám sebou. Tieto zážitky sú náplňou a cieľom hry. Niekedy dochádza aj k boju ak je to evokované dejom. Boj je riešený zdraviu bezpečnými zbraňami.

viac...

Luciu Bílú bude sprevádzať na klavíri Petr Malásek

Dátum: 18.06.2008 Zdroj: Korzár

Toto pod hradom Krásna Hôrka ešte nebolo! Koncom augusta tam vystúpi česká popstar Lucie Bílá. Ako Korzáru potvrdil Luckym manažér na Slovensku a zároveň konateľ usporiadateľskej agentúry Miroslav Kochan, dvojhodinový koncert sa uskutoční 29. augusta o 20. hodine. V týchto dňoch agentúra dolaďuje posledné organizačné záležitosti spolu s obcou Krásnohorské Podhradie.


Luciu Bílú bude sprevádzať na klavíri Petr Malásek. "Lucie vlani prvýkrát koncertovala pri historickej pamiatke, na Spišskom hrade. Tak sa jej zapáčila tá atmosféra, že si aj tentokrát vytypovala hrady a jedným z nich je Krásna Hôrka. Samozrejme, aj repertoár si upraví tak, aby bol primeraný prostrediu, v ktorom bude spievať," povedal M. Kochan.


Luciu bude sprevádzať, ako zvyčajne, najužší trojčlenný tím zložený z vizážistky, garderobiera a manažéra. Česká spevácka hviezda žiadne zvláštne požiadavky na usporiadateľov nemá. Vstupenky začne v najbližších dňoch predávať Turistické informačné centrum v Rožňave.

viac...

Remízou si Podhradčania udržali tretiu priečku

Dátum: 18.06.2008 Zdroj: Korzár

V poslednom kole dopomohli futbalistom Krásnohorského Podhradia udržať si konečné tretie miesto aj Harichovce, ktoré remizovali v Hrabušiciach a na gemerského zástupcu strácali iba bod. Podhradčania mali v Košickej Novej Vsi množstvo šancí rozhodnúť stretnutie vo svoj prospech, ale tutovky trestuhodne pozahadzovali.

viac...

Lucie Bíla pod hradom Krásna Hôrka

Dátum: 16.06.2008 Zdroj: Admin

Ako dnes pre portál krasnohorskepodhradie.sk uviedol zástupca Lucie Bílej pre Slovensko Miro Kochan,koncert Lucky Bílej sa uskutoční v piatok 29.8.2008 o 20hod. v areáli pod hradom Krásna Hôrka. Vstupenky na koncert českej slávice budú čoskoro v predpredaji za 300,-Sk v Turistickom informačnom centre v Rožňave, v deň koncertu bude vstupenka stáť 350,-Sk.

viac...

Košická Nová Ves - Krásnohorské Podhradie 1-1

Dátum: 15.06.2008 Zdroj: Admin

V poslednom zápase V.ligy JZ remizovali naši futbalisti v Košickej Novej Vsi 1-1

viac...

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143

Reklama

Ubytovanie Žaneta

www.villaangel.sk

DomusNavytok

Britakov

Kamenictvo Helcman

Gipszan

montaznaplosina

RoznavaNet

Triruze

Baffi

autobazar

Copyright © JoZo 2006