súkromná stránka

Krásnohorské dni


www.amalia.sk


Valid HTML 4.01!

Valid CSS!


slovak hungary english

V Lipovníku "zarobí" poslanec 3 tisíc ročne, u nás aj 42 tisíc SK

Dátum: 05.06.2009 Zdroj: EH

Košický samosprávny kraj poznačila kríza takmer pätnásťpercentným výpadkom dane z príjmu fyzických osôb, ktoré tvoria rozhodujúcu časť rozpočtu kraja. "Museli sme zastaviť viaceré projekty, investície a zoškrtať výdavky,“skonštatoval Zdenko Trebuľa, predseda Košického samosprávneho kraja. To že kedy sa zobudí obec Krásnohorské Podhradie je otázne. Je amatérske si myslieť že nás sa kríza netýka, komentovať sa už ani nedajú plánované vyššie výdavky na odmeny pre poslancov, zvýšenie daní pre občanov atď. To či sa na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva upraví rozpočet alebo nie, je len v rukách našich zástupcov. Mnohé obce reagovali na krízu znížením platu starostu a zrušením odmien pre poslancov, tak prečo neurobia naši poslanci gesto a nevzdajú sa svojich odmien? Väčšina našich poslancov sú podnikatelia, "zopár" eur z obecnej kasy ich už nezachráni, no obecnému rozpočtu by to značne prospelo a u občanov by to zaznamenalo určite pozitívny ohlas.Páni poslanci dokážte občanom tejto obce že nekandidujte len len kvôli "biznisu", pre odmeny a zákazky pre svoje firmy ale že Vám skutočné záleží na tejto obci! Len pre zaujímavosť, na zabezpečenie zasadnutí obecného zastupiteľstva v Krásnohorskom Podhradí,ktorých má byť v roku 2009 dvanásť, je spolu vyčlenených 11 618 Euro/350.000Sk/,čo predstavuje oproti rozpočtu na rok 2008 nárast až 3 300 Euro/100.000 Sk/!V neďalekom Lipovníku má poslanec obecného zastupiteľstva mesačnú odmenu necelých 10 € mesačne...

Prehľad vyplatených odmien pre poslancov OZ za rok 2008:

MGR. JÁN LEŠKO 42.326 SK /z toho za zasadnutie OZ 23.226 SK, za zasadnutie Rady OZ 5.500 SK, školská komisia 2.400 SK, ZPOZ 3.200 Sk, redakčná rada 8.000 SK/


ING. PETER PRÉKOP 39.026 SK / z toho zasadnutie OZ 23.226 SK, zasadnutie Rady OZ 5.000 SK, finančná komisia 1.800 SK, školská komisia 4.000 SK, redakčná rada 5.000 SK/


TIBOR BAFFI 23.480 SK /z toho zasadnutie OZ 18.980 SK, finančná komisia 1.500 SK, stavebná komisia 3.000 SK/


ĽUDOVÍT GUNÁR 27.820 SK / z toho zasadnutie OZ 18.720 SK, zasadnutie Rady OZ 5.500 SK, finančná komisia 1.800 SK, rómska komisia 1.800 SK/


ĽUDOVÍT BAFFY 20.820 SK /z toho zasadnutie OZ 19.320 SK, stavebná komisia 1.500 SK/FRANTIŠEK BERNÁTH 21.192 SK /z toho zasadnutie OZ 19.392 SK, sociálna komisia 1.500 SK, komisia cestovného ruchu 300 SK/EMIL HATVANSKÝ 29.720 SK / z toho zasadnutie OZ 25.720 SK, finančná komisia 4.000SK/


MVDr. JÚLIUS FERENC 27.626 SK / z toho zasadnutie OZ 26.226 Sk, sociálna komisia 900 SK, komisia cestovného ruchu 500 SK/ALADÁR DARVAŠ 21.024 SK / z toho zasadnutie OZ 16.224 SK, rómska komisia 4.800SK/

Reklama

Ubytovanie Žaneta

www.villaangel.sk

DomusNavytok

Britakov

Kamenictvo Helcman

Gipszan

montaznaplosina

RoznavaNet

Triruze

Baffi

autobazar

Copyright © JoZo 2006