súkromná stránka

Krásnohorské dni


www.amalia.sk


Valid HTML 4.01!

Valid CSS!


slovak hungary english
Turistické informačné centrum Rožňava

         Informácie: o prírodných krásach, historických pamiatkach, službách, športových a kultúrnych podujatiach, inštitúciách, podnikoch a podnikateľoch a dopravnom spojení

         Služby: rezervácia ubytovania, sprevodcovské služby, preklady, predaj suvenírov, turistických máp a pohľadníc, kopírovanie, nuávšteva vyhliadkovej veže a biskupskej katedrály v Rožňave, zmenáreň, predaj vstupeniek na podujatia

Krásnohorská jaskyňa

         Navštívte za doprovodu vodcu zo Speleologickej vodcovskej služby bežne neprístupnú Krásnohorskú jaskyňu v Slovenskom krase.

         Krásnohorská jaskyňa je výverová fluviokrasová jaskyňa vytvorená činnosťou podzemného potoka Buzgó, kde nájdete unikátny 32, 6 m vysoký sintrový stĺp. Pôvodný objavný vchod, ktorý je dnes už zavalený, pochádza z roku 1964. Dnes sa do jaskyne vstupuje tunelom vyrazeným v roku 1982. V súčasnosti je známych 1556 m podzemných priestorov tohoto jaskynného systému, z ktorých je pre verejnosť sprístupnených približne 450 m.

Gombasecká jaskyňa

         Nachádza sa na západnom úpätí Silickej planiny, v Chránenej krajinnej oblasti Biosférickej rezervácie Slovenský kras. Vytvorená je v strednotriasových vápencoch Čiernym potokom a jeho prítokmi v dvoch vývojových úrovniach. Dĺžka výverovej jaskyne je 1525 m. Vyniká unikátnymi tenkými sintrovými brčkami, ktoré dosahujú dĺžku až 3 m. Vyskytujú sa aj iné formy stalaktitov, stalagmity, rôzne sintrové náteky a kôry. Jaskyňu objavili v roku 1951 dobrovoľní jaskyniari z Rožňavy združení v Slovenskej speleologickej spoločnosti. Sprístupnená od roku 1955 v dĺžke 285 m. Od roku 1968 sa ako prvá jaskyňa na Slovensku využívala 10 rokov na speleoterapiu.

Betliar

         Kaštieľ Betliar je jedným z najzachovalejších kaštieľov nielen v svojej novšej stavebnej podstate, ale predovšetkým v zariadení a zbierkach. Je jedným z najnavštevovanejších kaštieľov, pretože návštevník okrem kaštieľa a jeho zbierok má možnosť prejsť sa po jednom z najrozsiahlejších parkov (cca 70 ha).

         Najvyznamnejším celkom kaštieľa v Betliari je veľká knižnica (okolo 20 000 zväzkov), ktorá bola pôvodne v rotunde v parku a do terajšej miestnosti ju premiestnili koncom 19. storočia. Sú v nej diela zo staršej histórie Uhorska, odborná literatúra z 18. storočia a diela osvietenských spisovateľov.

Copyright © JoZo 2006