súkromná stránka

Krásnohorské dni


www.amalia.sk


Valid HTML 4.01!

Valid CSS!


slovak hungary english

Aktuality

Účelové prevody pozemkov v osade?

Dátum: 07.03.2013 Zdroj: Erik Hrivnák

V septembri 2012 sa Adela Darvašová médiám pochválila že si za 4 eurá kúpila pozemok v osade, má list vlastníctva a nedovolí žiadne búranie, dnes je ale všetko inak... Adela Darvašová s manželom Štefanom už aktuálne pozemok v osade nevlastnia, pritom ešte nedávno figurovali na liste vlastníctva, bol tento prevod len účelovým pre médiá ako príklad ako si chcú osadníci všetko dať do poriadku, ako si kupujú pozemky?

viac...

RTVS Reportéri: TENDER AKO LUSK

Dátum: 01.03.2013 Zdroj: www.rtvs.sk

Pozrite si reláciu RTVS Reportéri o hrade Krásna Hôrka s názvom TENDER AKO LUSK od 19:45 min

viac...

Nepriaznivé poveternostné podmienky zabránili zhotoviteľovi dodržať termín

Dátum: 01.03.2013 Zdroj: www.crz.gov.sk

Nepriaznivé poveternostné podmienky zabránili zhotoviteľovi dodržať termín ukončenia diela „ Sanácia havarijného stavu národnej kultúrnej pamiatky hradu Krásna Hôrka – 1. časť - havarijné prestrešenie a lešenie.“ do pôvodného termínu 1.3.2013. Slovenské národné múzeum a Marián Fifík podpísali v uplynulých dňoch dodatok k zmluve s novým termínom ukončenia diela: 30.3.2013.

viac...

Osadníci sa ku krádeži dreva priznali

Dátum: 05.02.2013 Zdroj: MV

Rožňavskí policajti vypátrali a z prečinu krádeže spáchaného formou spolupáchateľstva obvinili ôsmych obyvateľov Krásnohorského Podhradia vo veku od 16 do 55 rokov. Táto partia ešte v nedeľu (3.2.2013) medzi 10,00 a 12,00 hod. na parcele, ktorá patrí do lesného pôdneho fondu v lokalite zv. Michalov klinec v katastri obce Krásnohorské Podhradie, nezákonne vyrúbala a odcudzila drevo o objeme cca. 2 m3. Miestnej pozemkovej spoločnosti spôsobili škodou vo výške okolo 300,- eur. Pri tejto krádeži, boli páchatelia prichytený predsedom poškodeného spoločenstva, ktorému sa mali sekerami v rukách vyhrážať smrťou a ťažkou ujmou na zdraví. Takto u neho vzbudili dôvodnú obavu o jeho život a zdravie a následne z miesta ušli. Všetci sa ku krádeži priznali, no to, že sa nebezpečne vyhrážali odmietajú. Obvinením za krádež v prípade dokázania viny hrozí až dvojročné väzenie, u mladistvých sa trestná sadzba znižuje na polovicu.

viac...

KORZÁR: Psy v Krásnohorskom Podhradí zrátali aj zaočkovali

Dátum: 02.02.2013 Zdroj: Erika Karasová/www.korzar.sk

Pre niekoľkými týždňami tu rátali psy, ktoré voľne pobehujú po osade. Narátali ich 190, kým domov je len 170.

Obyvatelia osady, s jedinou výnimkou, nemajú svojich psov prihlásených na obecnom úrade ani neplatia daň.
Marián Kotleba (ĽSNS) adresoval oznámenie Štátnej veterinárnej a potravinovej správe SR. Obec preto na pokyn tejto štátnej inštitúcie musí konať.

Čítajte viac na korzar.sk

viac...

Z tendra na opravu Krásnej Hôrky vylúčili firmu protizákonne

Dátum: 30.01.2013 Zdroj: www.uvo.gov.sk

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad") vydal dňa 23. 01. 2013 rozhodnutie vo veci námietok podaných spoločnosťou PR QUERKUS s.r.o., Banská Bystrica (ďalej len „spoločnosť") proti jej vylúčeniu z verejného obstarávania realizovaného Slovenským národným múzeom (ďalej len „SNM"), predmetom ktorého bola Sanácia havarijného stavu národnej kultúrnej pamiatky Hradu Krásna Hôrka (ďalej len „NKP").

Úrad preskúmaním dôvodov na vylúčenie zistil, že spoločnosť bola z predmetného verejného obstarávania vylúčená v rozpore s pravidlami, ktoré SNM pre uvedené verejné obstarávanie určilo a v rozpore so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariaďuje zaradiť vylúčenú spoločnosť späť do rokovacieho konania bez zverejnenia.

Je potrebné uviesť, že v priebehu konania o námietkach podaných spoločnosťou úrad rozhodoval aj o žiadosti SNM o vydanie rozhodnutia o odňatí odkladného účinku námietok tejto spoločnosti. Po preskúmaní dokumentácie k predmetnému verejnému obstarávaniu dospel úrad k záveru, že existuje verejný záujem na tom, aby sa čo najskôr začala výstavba havarijného prestrešenia a lešenia na NKP, ktorá je nevyhnutná na jej obnovu a je predpokladom jej zachovania a samotnej existencie. Z tohto dôvodu úrad vydal rozhodnutie o odňatí odkladného účinku námietok spoločnosti, čím umožnil SNM uzavrieť zmluvu na výstavbu havarijného prestrešenia a lešenia na NKP. Úrad poukazuje na skutočnosť, že vydaním rozhodnutia o odňatí odkladného účinku uzavretie zmluvy neprikázal, len vytvoril pre SNM možnosť, aby v prípade, že SNM ako subjekt zodpovedný za prevádzku NKP nadobudne presvedčenie o absolútnej nevyhnutnosti začatia jej sanácie, zmluvu uzavrel. Týmto úrad umožnil záchranu NKP, pričom konečné rozhodnutie bolo na zodpovednej osobe - v tomto prípade SNM. V súvislosti s odňatím odkladného účinku podaných námietok je nevyhnutné uviesť, že rozhodnutím o odňatí odkladného účinku námietok, úrad v žiadnom prípade neprejudikoval rozhodnutie vo veci samej, teda vo veci vylúčenia spoločnosti. Úrad v súvislosti s rozhodovaním o odňatí odkladného účinku námietok rozhodoval výslovne o tom, či v predmetnom prípade je, alebo nie je potrebné uprednostniť verejný záujem spočívajúci v zachovaní NKP pred individuálnym záujmom spoločnosti. Bolo by však nesprávne domnievať sa, že odňatie odkladného účinku podaných námietok zároveň znamená, že vylúčenie spoločnosti bolo zákonné, a že existuje dôvodný predpoklad zamietnutia námietok tejto spoločnosti.

Čo sa týka priebehu celého verejného obstarávania, je zo strany úradu potrebné uviesť, že SNM si pri obstarávaní výstavby havarijného prestrešenia a lešenia na NKP dobrovoľne určilo zložitejší postup. Aj napriek tomu, že SNM malo možnosť urýchlene rokovať s jedným podnikateľom, rozhodlo sa osloviť viacerých podnikateľov, čoho pozitívnym dôsledkom bolo vytvorenie súťažného prostredia, kde bola dosiahnutá relatívne vysoká miera úspory. Negatívom takto zvoleného postupu však bolo neakceptovateľné predĺženie procesu verejného obstarávania.

viac...

Za požiar Krásnej Hôrky zrejme nikoho nepotrestajú

Dátum: 28.01.2013 Zdroj: www.pluska.sk

Za mnohomiliónovú škodu na hrade Krásna Hôrka, ktorý vlani v marci zničil požiar, zrejme nikto pykať nebude. Vyšetrovanie nešťastnej udalosti totiž orgány činné v trestnom konaní nadobro ukončili koncom minulého roka.
Viac na pluska.sk

viac...

Vulgarizmus úradníkov z múzea sa vyriešil tichým napomenutím

Dátum: 22.01.2013 Zdroj: www.pluska.sk

Za hrubú a vulgárnu urážku uchádzača o opravu hradu Krásna Hôrka riaditeľ Slovenského národného múzea písomne pokarhal svojho podriadeného.

Viac na pluska.sk

viac...

Hrad Krásna Hôrka bude aj tento rok bez turistov

Dátum: 11.01.2013 Zdroj: www.pluska.sk

Riaditeľka Múzea Betliar Eva Lazárová potvrdila, že v tomto roku sa na hrad nedostane ani jeden turista. „Od jari by sa mala stavať stála strecha a chceli by sme, aby sa nám v lete roku 2014 podarilo sprístupniť verejnosti aspoň časť dolného a celý stredný hrad,“ tvrdí riaditeľka.
Viac na pluska.sk

viac...

Memoriál Štefana Garbaša v sobotu 19.januára 2013

Dátum: 09.01.2013 Zdroj: Štefan Kún ml.

Memoriál Štefana Garbaša v sobotu 19.januára 2013 so začiatkom o 9:00 hod. v telocvični ZŠ v Krásnohorskom Podhradí, odchod na cintorín o 9:15, po návrate vylosovanie turnaja, štartovné 2€ za osobu

viac...

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143

Reklama

Ubytovanie Žaneta

www.villaangel.sk

DomusNavytok

Britakov

Kamenictvo Helcman

Gipszan

montaznaplosina

RoznavaNet

Triruze

Baffi

autobazar

Copyright © JoZo 2006