súkromná stránka

Krásnohorské dni


www.amalia.sk


Valid HTML 4.01!

Valid CSS!


slovak hungary english

Aktuality

Kotlebov výjazd medzi Rómov na Krásnu Hôrku sa takmer skončil masakrom

Dátum: 15.03.2013 Zdroj: www.plus7dni.sk

Prvé výročie požiaru hradu Krásna Hôrka poznačil incident Mariana Kotlebu s obyvateľmi rómskej osady. Pustili sa do neho aj kladivom.

Viac na www.plus7dni.sk

viac...

Prevratný objav v liečbe rakoviny

Dátum: 15.03.2013 Zdroj: MM

Potvrdené úspechy pri použití upravenej vody v liečbe zhubných ochorení.

Na základe prognózy vydanou WHO – Svetová zdravotnícka organizácia v roku 2020 počet novodiagnostikovaných ochorení v jednom roku na rakovinu môže vystúpiť z terajších 10 miliónov na 15,7 miliónov. Úmrtnosť na rakovinu môže vyrásť z terajších 6 miliónov obetí na 10 miliónov. Vďaka objavu, že odňatie deutéria spôsobuje odumieranie rakovinových buniek, sa tieto čísla môžu zmeniť.

Na Slovensku zomiera každý deň 30 ľudí v dôsledku rakoviny, za jeden rok to je 7000 mužov a 5000 žien. Týka sa to priamo alebo nepriamo skoro všetkých ľudí. V Európe sme na 3. Mieste v úmrtí mužov a na 8. mieste v úmrtí žien na dôsledky tejto choroby.

Na základe výskumov, ktoré prebiehajú už od roku 1993 je dokázané, že odňatím deutéria v živých organizmoch sa môže ovplyvniť metabolizmus a regulačné procesy rakovinových buniek, čo v konečnom dôsledku vyvolá úhyn rakovinových buniek. Výskumy vykonala a do dnešného dňa vykonáva spoločnosť HYD, a.s. - výskum rakoviny a vývoj liečiv so sídlom v Maďarsku.

Účinok odňatia deutéria bol doteraz dokumentovaný na 1300 ľuďoch. Sledovalo sa napríklad prežitie pacientiek s nádorom prsníka, kde prežitie miesto pôvodných predpokladaných 20 – 22 mesiacov stúplo na 47 mesiacov.

Podľa najnovších prieskumov dlhodobé pitie upravenej vody bez deutéria zvyšuje imunitu organizmu a spomaľuje procesy starnutia sledovaných zvierat – cicavcov.

„Osobne som presvedčený, že tento objav je prelomový pre onkologických pacientov. Som veľmi nadšený a odhodlaný odštartovať projekt, ktorý umožní aj našim pacientom sa dostať k tomuto druhu doplnkovej liečby.“ – povedal Prof. MUDr. Peter Labaš, CSc. Dekan Lekárskej fakulty UK, prednosta I. chirurgickej kliniky FN a LFUK v Bratislave na II. Medzinárodnej konferencii o deplécii deutéria.

„Rakovina je novodobým problémom číslo jedna v celej EU.“ – dodal profesor Labaš. Konferencie sa zúčastnil veľký počet odborníkov zo Slovenska, preberali sa na nej aj možnosti cezhraničnej spolupráce odborníkov, výskumníkov ako aj inštitúcií. Profesor Labaš je autorom viac ako 250 vedeckých prác, prevažne v anglickom jazyku v zahraničných odborných časopisoch. Odprednášal viac ako 360 odborných prednášok z chirurgie.

Deutérium - D – je najjednoduchší prvok, forma vodíka, jeho stabilný izotop bez radiácie. Medzi fyzikálnym a chemickým správaním týchto dvoch izotopov je výrazný rozdiel.

Koncentrácia deutéria v našich zemepisných šírkach v prírodných vodách sa pohybuje v rozpätí 140 – 150 ppm, čo v prepočte znamená, že z 1 milióna vodíkových atómov je 140-150 atómov deutéria. Takáto voda sa nazýva tzv. ťažká voda. Z 1 milióna molekúl vody 140 až 150 molekúl ťažkej vody. Koncentrácia deutéria v živých organizmoch je 12 – 14 mmol/liter.

Upravená voda bez deutéria je podporný produkt pri liečbe onkologických ochorení.

viac...

Účelové prevody pozemkov v osade?

Dátum: 07.03.2013 Zdroj: Erik Hrivnák

V septembri 2012 sa Adela Darvašová médiám pochválila že si za 4 eurá kúpila pozemok v osade, má list vlastníctva a nedovolí žiadne búranie, dnes je ale všetko inak... Adela Darvašová s manželom Štefanom už aktuálne pozemok v osade nevlastnia, pritom ešte nedávno figurovali na liste vlastníctva, bol tento prevod len účelovým pre médiá ako príklad ako si chcú osadníci všetko dať do poriadku, ako si kupujú pozemky?

viac...

RTVS Reportéri: TENDER AKO LUSK

Dátum: 01.03.2013 Zdroj: www.rtvs.sk

Pozrite si reláciu RTVS Reportéri o hrade Krásna Hôrka s názvom TENDER AKO LUSK od 19:45 min

viac...

Nepriaznivé poveternostné podmienky zabránili zhotoviteľovi dodržať termín

Dátum: 01.03.2013 Zdroj: www.crz.gov.sk

Nepriaznivé poveternostné podmienky zabránili zhotoviteľovi dodržať termín ukončenia diela „ Sanácia havarijného stavu národnej kultúrnej pamiatky hradu Krásna Hôrka – 1. časť - havarijné prestrešenie a lešenie.“ do pôvodného termínu 1.3.2013. Slovenské národné múzeum a Marián Fifík podpísali v uplynulých dňoch dodatok k zmluve s novým termínom ukončenia diela: 30.3.2013.

viac...

Osadníci sa ku krádeži dreva priznali

Dátum: 05.02.2013 Zdroj: MV

Rožňavskí policajti vypátrali a z prečinu krádeže spáchaného formou spolupáchateľstva obvinili ôsmych obyvateľov Krásnohorského Podhradia vo veku od 16 do 55 rokov. Táto partia ešte v nedeľu (3.2.2013) medzi 10,00 a 12,00 hod. na parcele, ktorá patrí do lesného pôdneho fondu v lokalite zv. Michalov klinec v katastri obce Krásnohorské Podhradie, nezákonne vyrúbala a odcudzila drevo o objeme cca. 2 m3. Miestnej pozemkovej spoločnosti spôsobili škodou vo výške okolo 300,- eur. Pri tejto krádeži, boli páchatelia prichytený predsedom poškodeného spoločenstva, ktorému sa mali sekerami v rukách vyhrážať smrťou a ťažkou ujmou na zdraví. Takto u neho vzbudili dôvodnú obavu o jeho život a zdravie a následne z miesta ušli. Všetci sa ku krádeži priznali, no to, že sa nebezpečne vyhrážali odmietajú. Obvinením za krádež v prípade dokázania viny hrozí až dvojročné väzenie, u mladistvých sa trestná sadzba znižuje na polovicu.

viac...

KORZÁR: Psy v Krásnohorskom Podhradí zrátali aj zaočkovali

Dátum: 02.02.2013 Zdroj: Erika Karasová/www.korzar.sk

Pre niekoľkými týždňami tu rátali psy, ktoré voľne pobehujú po osade. Narátali ich 190, kým domov je len 170.

Obyvatelia osady, s jedinou výnimkou, nemajú svojich psov prihlásených na obecnom úrade ani neplatia daň.
Marián Kotleba (ĽSNS) adresoval oznámenie Štátnej veterinárnej a potravinovej správe SR. Obec preto na pokyn tejto štátnej inštitúcie musí konať.

Čítajte viac na korzar.sk

viac...

Z tendra na opravu Krásnej Hôrky vylúčili firmu protizákonne

Dátum: 30.01.2013 Zdroj: www.uvo.gov.sk

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad") vydal dňa 23. 01. 2013 rozhodnutie vo veci námietok podaných spoločnosťou PR QUERKUS s.r.o., Banská Bystrica (ďalej len „spoločnosť") proti jej vylúčeniu z verejného obstarávania realizovaného Slovenským národným múzeom (ďalej len „SNM"), predmetom ktorého bola Sanácia havarijného stavu národnej kultúrnej pamiatky Hradu Krásna Hôrka (ďalej len „NKP").

Úrad preskúmaním dôvodov na vylúčenie zistil, že spoločnosť bola z predmetného verejného obstarávania vylúčená v rozpore s pravidlami, ktoré SNM pre uvedené verejné obstarávanie určilo a v rozpore so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariaďuje zaradiť vylúčenú spoločnosť späť do rokovacieho konania bez zverejnenia.

Je potrebné uviesť, že v priebehu konania o námietkach podaných spoločnosťou úrad rozhodoval aj o žiadosti SNM o vydanie rozhodnutia o odňatí odkladného účinku námietok tejto spoločnosti. Po preskúmaní dokumentácie k predmetnému verejnému obstarávaniu dospel úrad k záveru, že existuje verejný záujem na tom, aby sa čo najskôr začala výstavba havarijného prestrešenia a lešenia na NKP, ktorá je nevyhnutná na jej obnovu a je predpokladom jej zachovania a samotnej existencie. Z tohto dôvodu úrad vydal rozhodnutie o odňatí odkladného účinku námietok spoločnosti, čím umožnil SNM uzavrieť zmluvu na výstavbu havarijného prestrešenia a lešenia na NKP. Úrad poukazuje na skutočnosť, že vydaním rozhodnutia o odňatí odkladného účinku uzavretie zmluvy neprikázal, len vytvoril pre SNM možnosť, aby v prípade, že SNM ako subjekt zodpovedný za prevádzku NKP nadobudne presvedčenie o absolútnej nevyhnutnosti začatia jej sanácie, zmluvu uzavrel. Týmto úrad umožnil záchranu NKP, pričom konečné rozhodnutie bolo na zodpovednej osobe - v tomto prípade SNM. V súvislosti s odňatím odkladného účinku podaných námietok je nevyhnutné uviesť, že rozhodnutím o odňatí odkladného účinku námietok, úrad v žiadnom prípade neprejudikoval rozhodnutie vo veci samej, teda vo veci vylúčenia spoločnosti. Úrad v súvislosti s rozhodovaním o odňatí odkladného účinku námietok rozhodoval výslovne o tom, či v predmetnom prípade je, alebo nie je potrebné uprednostniť verejný záujem spočívajúci v zachovaní NKP pred individuálnym záujmom spoločnosti. Bolo by však nesprávne domnievať sa, že odňatie odkladného účinku podaných námietok zároveň znamená, že vylúčenie spoločnosti bolo zákonné, a že existuje dôvodný predpoklad zamietnutia námietok tejto spoločnosti.

Čo sa týka priebehu celého verejného obstarávania, je zo strany úradu potrebné uviesť, že SNM si pri obstarávaní výstavby havarijného prestrešenia a lešenia na NKP dobrovoľne určilo zložitejší postup. Aj napriek tomu, že SNM malo možnosť urýchlene rokovať s jedným podnikateľom, rozhodlo sa osloviť viacerých podnikateľov, čoho pozitívnym dôsledkom bolo vytvorenie súťažného prostredia, kde bola dosiahnutá relatívne vysoká miera úspory. Negatívom takto zvoleného postupu však bolo neakceptovateľné predĺženie procesu verejného obstarávania.

viac...

Za požiar Krásnej Hôrky zrejme nikoho nepotrestajú

Dátum: 28.01.2013 Zdroj: www.pluska.sk

Za mnohomiliónovú škodu na hrade Krásna Hôrka, ktorý vlani v marci zničil požiar, zrejme nikto pykať nebude. Vyšetrovanie nešťastnej udalosti totiž orgány činné v trestnom konaní nadobro ukončili koncom minulého roka.
Viac na pluska.sk

viac...

Vulgarizmus úradníkov z múzea sa vyriešil tichým napomenutím

Dátum: 22.01.2013 Zdroj: www.pluska.sk

Za hrubú a vulgárnu urážku uchádzača o opravu hradu Krásna Hôrka riaditeľ Slovenského národného múzea písomne pokarhal svojho podriadeného.

Viac na pluska.sk

viac...

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143

Reklama

Ubytovanie Žaneta

www.villaangel.sk

DomusNavytok

Britakov

Kamenictvo Helcman

Gipszan

montaznaplosina

RoznavaNet

Triruze

Baffi

autobazar

Copyright © JoZo 2006