súkromná stránka

Krásnohorské dni


www.amalia.sk


Valid HTML 4.01!

Valid CSS!


slovak hungary english

Aktuality

Do Pekingu idú súťažiť aj navlas rovnaké dvojičky Velďákové

Dátum: 25.07.2008 Zdroj: www.pravda.sk

Dvojičky z dedinky Pača pri Krásnohorskom Podhradí na juhovýchodnom Slovensku začali športovať spolu ako deväťročné. "My sme skúšali všetky športy, boli sme také neposedné deti a potom sa z toho vykľula atletika," spomínala Jana. Až na košickom športovom gymnáziu sa Dana dostala ku trojskoku a Jana ku skoku do diaľky.

viac...

Tunel pod Soroškou

Dátum: 23.07.2008 Zdroj: Korzár

"Momentálne vám neviem povedať nič nové, len toľko, že je to v pláne, ale bez konkrétneho termínu. Tam je to zatiaľ len v polohe technických štúdií. Pri veľmi dynamickej príprave a využití nového zákona by som videl prípravné práce na minimálne tri roky a potom ďalšie roky by zabrala samotná realizácia. Aj keby som bol veľmi optimistický, skôr ako v roku 2015 spustenie tunela pod Soroškou nevidím."

viac...

Za záber pôdy sa má platiť až 15 eur za m2

Dátum: 23.07.2008 Zdroj: www.sme.sk

Rezort pôdohospodárstva navrhuje stanoviť povinnosť zaplatiť pri trvalom odňatí alebo pri neoprávnenom zábere poľnohospodárskej pôdy zaradenej do prvej skupiny bonity odvod vo výške 15 eur (452 Sk) za meter štvorcový a v poslednej - štvrtej skupine sa odvod navrhuje vo výške 6 eur (181 Sk) za meter štvorcový (m2).

viac...

VIDEO - Cmorik: Keď nestačí slovenčina...

Dátum: 23.07.2008 Zdroj: Nový čas

Cmorik zaradil do svojho repertoáru pieseň pre našich južných susedov a nemal problém ju zaspievať v originálnej maďarskej verzii. „Po maďarsky som začal hovoriť skôr ako po slovensky. Starká hovorí po maďarsky a my sme u nich prvé dva roky bývali,“ vysvetlil spevák Novému Času svoju bezproblémovú maďarčinu. A prečo si zvolil práve hit maďarskej skupiny Omega?

viac...

V. Liga JZ (dospelí) Sezóna 2008 / 2009

Dátum: 22.07.2008 Zdroj: www.futbalvsfz.sk

V. Liga JZ (dospelí) Sezóna 2008 / 2009
1. kolo, 09.08.2008 Kr. Podhradie - Teplička
2. kolo, 16.08.2008 Koš. N. Ves - Kr. Podhradie
3. kolo, 23.08.2008 Kr. Podhradie - Helcmanovce
4. kolo, 30.08.2008 Sp. Vlachy - Kr. Podhradie
5. kolo, 06.09.2008 Kr. Podhradie - Prakovce
6. kolo, 13.09.2008 Lok. Košice "B" - Kr. Podhradie
7. kolo, 20.09.2008 Kr. Podhradie - Nálepkovo
8. kolo, 27.09.2008 Hrabušice - Kr. Podhradie
9. kolo, 04.10.2008 Kr. Podhradie - Gem. Hôrka
10. kolo, 11.10.2008 Smižany - Kr. Podhradie
11. kolo, 18.10.2008 Kr. Podhradie - Jaklovce
12. kolo, 25.10.2008 Kr. Podhradie - Margecany
13. kolo, 01.11.2008 Harichovce - Kr. Podhradie
14. kolo, 08.11.2008 Teplička - Kr. Podhradie
15. kolo, 04.04.2009 Kr. Podhradie - Koš. N. Ves
16. kolo, 11.04.2009 Helcmanovce - Kr. Podhradie
17. kolo, 18.04.2009 Kr. Podhradie - Sp. Vlachy
18. kolo, 25.04.2009 Prakovce - Kr. Podhradie
19. kolo, 02.05.2009 Kr. Podhradie - Lok. Košice "B"
20. kolo, 09.05.2009 Nálepkovo - Kr. Podhradie
21. kolo, 16.05.2009 Kr. Podhradie - Hrabušice
22. kolo, 23.05.2009 Gem. Hôrka - Kr. Podhradie
23. kolo, 30.05.2009 Kr. Podhradie - Smižany
24. kolo, 07.06.2009 Jaklovce - Kr. Podhradie
25. kolo, 14.06.2009 Margecany - Kr. Podhradie
26. kolo, 21.06.2009 Kr. Podhradie - Harichovce

viac...

Predstavenie skupiny historického tanca

Dátum: 21.07.2008 Zdroj: Admin

V utorok 22.7.2008 o 17hod. Vás srdečne pozývame na renesančnú tanečnú hru historického tanca skupiny Company Canario z Maďarska, ktorá sa uskutoční v Obrazárni Andrássyovcov v Krásnohorskom Podhradí.

viac...

Krásnohorské Podhradie - Betliar 5-6

Dátum: 19.07.2008 Zdroj: Admin

Naši futbalisti podľahli v prípravnom stretnutí na domácom ihrisku Betliaru 5:6.

viac...

Správajú sa mestá a obce pri vyberaní parkovného protiústavne?

Dátum: 09.07.2008 Zdroj: Zoltán Házik

Nález Ústavného súdu SR, sp. z.: III. ÚS 1/2000 zo dňa 5.mája 2000, ktorý bol uverejnený v Zbierke zákonov č. 174/2000 uvádza, že: „ obec je vlastníkom a správcom miestnych komunikácií ešte neznamená že môže za zákonom nezakázané zastavenie a státie na týchto komunikáciách vyberať bez výslovného zákonného zmocnenia akokoľvek nazvané poplatky bez poskytnutia protihodnoty” je jednoznačné v tom, že vyberanie poplatkov akokoľvek pomenovaných za dočasné parkovanie vozidiel na verejnom priestranstve je protizákonne. Na základe tohto, potom novelizáciou o miestnych daniach, ktorý bol zverejnený v Zbierke zákonov č. 538/2007, vypadla aj daň za dočasné parkovanie na verejnom priestranstve od 1.12.2007. Teda každé mesto, ktoré naďalej vyberá parkovné, koná v rozpore s platnou právnou úpravou. Týmto rozhodnutím a následnou právnou úpravou nebola však predmetná vec dotiahnutá, tak aby bola jednoznačne aj v praxi aplikovaná a neexistoval nesúlad s ostatnými právnymi normami, čím vzniklo určité právne vákuum, aby mestá a obce dočasne lavírovali na hrane tohto uznesenia a mohli vyhľadávať kvázi legálne možnosti na vyberanie parkovného pod inými názvami, aj keď to uznesenie ústavného súdu vylučuje. Prípadne sa opierajú o iné legislatívne normy, kde je im daná možnosť nejaké poplatky pod iným názvom vyberať a k tomu potom násilne prispôsobujú vyberanie parkovného.

viac...

Reštaurácie v Košickom kraji:

Dátum: 09.07.2008 Zdroj: Admin

Reštaurácia Tri ruže Námestie baníkov Rožňava www.triruze.sk
Contesa Krásnohorské Podhradie www.contesa.sk Reštaurácia Naša jedáleň Žižkova 21 Košice Hotel Zlatý dukát Hlavná 16 Košice VIGVAM pub Toryská 8 Košice Camelot Kováčska ulica 19, Košice (vchod z ulice Pri Miklušovej väznici)
Le Colonial Hlavná 8, Košice
Penzión Golden Royal Vodná 8 Košice
Mediterran restaurant & vinoteque Alžbetina 24, Košice
Reštaurácia Villa Regia Dominikánske námestie 3, Košice
Reštaurácia 12 apoštolov Kováčska 51, Košice - Staré Mesto
DZONY REŠTAURÁCIA Hečková 4 Košice – Barca Nostalgie Letná 49 Spišská Nová Ves
Hotel Jalta Nám. osloboditeľov 70 Michalovce
Reštaurácia Med malina Hlavná 81 Košice
Caffe * Restaurant * Vinothek Ferdinand Okružná ul. 20 Moldava nad Bodvou
Hotel-Restaurant Dália Löfflerova 1, Košice
Hotel Bankov Dolný Bankov Košice
Garage Letná ul. 35, Spišská Nová Ves
Stará sýpka Fejova 1 Košice
Penzión Baránok Čermeľská cesta 67 Košice
Džungľa - maďarská reštaurácia Vajanského 65 Michalovce
Ajvega Orlia 10 Košice
Reštaurácia Bistro U Starej mamy Bočná 9 Košice
Reštaurácia Pod baštou Hrnčiarska 2 Košice

viac...

NKÚ kontroloval Krásnohorské Podhradie

Dátum: 08.07.2008 Zdroj: NKÚ

Kontrola NKÚ SR v tejto oblasti zistila porušenia najmä procesno-právnej normy, a to zákona o správe daní a poplatkov a hmotno-právnej normy o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad. Išlo o nedôsledné a nesprávne postupy obce v nasledujúcich prípadoch:

· V 1 prípade obec miestny poplatok platobným výmerom nevyrubila a výšku poplatku nesprávne zaokrúhlila na desiatky Sk nadol,

· Vo VZN o dani z nehnuteľností platnom na rok 2006 obec neupravila termín splatnosti prvej splátky v zmysle novely zákona o miestnych daniach,

· V 2 prípadoch obec nepreukázala doručenie platobných výmerov daňovým subjektom, čím platobné výmery riadnym spôsobom nedoručila,

· Vo výzve na úhradu nedoplatku obec v 2 prípadoch nesprávne určila náhradnú lehotu na zaplatenie kratšiu ako 15 dní a súčasne daňové subjekty nepoučila o následkoch nezaplatenia dane v náhradnej lehote,

· Obec v 2 prípadoch daňový subjekt nevyzvala, aby nejasnosti vysvetlil, resp., aby sa k pravdivosti údajov v podanom daňovom priznaní vyjadril a bez jeho vedomia vyrubila daň odchýlne od dane priznanej, súčasne vo vydaných platobných výmeroch túto skutočnosť neodôvodnila,

· Na vydaných platobných výmeroch, zistené v 14 prípadoch, obec nevyznačila dátum ich právoplatnosti, resp. vykonateľnosti,

· Obec nevyrubila sankčný úrok 4 daňovým subjektom, ktorí splátky dane uhradili v plnej výške, ale po lehote splatnosti,

· Obec ako správca dane nezačala daňové exekučné konanie na podklade exekučného titulu (právoplatného a vykonateľného rozhodnutia), keď rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania nevydala, resp., keď návrh na vykonanie exekúcie súdnemu exekútorovi nepodala. Obec v podstate daňové nedoplatky v 6 prípadoch vymáhať nezačala,

· Porušenie zákona o správnych poplatkoch bolo preukázané v 2 prípadoch, keď obec nedôsledne uplatňovala svoje práva, a za vydanie potvrdení o vysporiadaní záväzkov daňových subjektov voči obci nežiadala zaplatiť správne poplatky spolu v sume 200,- Sk.

viac...

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143

Reklama

Ubytovanie Žaneta

www.villaangel.sk

DomusNavytok

Britakov

Kamenictvo Helcman

Gipszan

montaznaplosina

RoznavaNet

Triruze

Baffi

autobazar

Copyright © JoZo 2006