súkromná stránka

Krásnohorské dni


www.amalia.sk


Valid HTML 4.01!

Valid CSS!


slovak hungary english

Aktuality

Motokrosári v nedeľu začnú tohoročnú sezónu

Dátum: 31.03.2001 Zdroj: Korzár

Na známej motokrosovej trati v lokalite "Nyerges" opäť zadunia motory oceľových tátošov. Motokros club Krásnohorské Podhradie za pomoci sponzorov Zo-Rik Renault Rožňava, starostu obce Krh. Podhradie, Obecného úradu Brzotín, Mesta Rožňava a ďalších menších sponzorov fandiacich tomuto športu, usporiada v nedeľu 1. apríla zahajovací "Kontrolný motokrosový pretek", ktorý otvorí tohoročnú sezónu.

viac...

Slovensko 99

Dátum: 19.07.1999 Zdroj: http://cyklo.webpark.cz

Jsme na Úhornianském sedle 1030 m. Následuje fantastický devíti kilometrový sjezd úzkou asfaltkou v bukovém lese s 10 % sklonem do Krásnohorského Podhradí (369 m). Asi kilometr před ním odbočujeme vpravo, míjíme na parkovišti kolotočáře a z obavy před krádeží kol šplháme smrťákem až k bráně hradu Krásná Horka. Tady se setkáváme s trojcí motocyklistů z Prahy cestujících okolo Slovenska na svých stádech koní. Protože je pondělí, nezbývá než obdivovat hrad jen zvenčí, především zaujal visutý dřevěný záchod nad našimi hlavami. Visíce na brzdách sjíždíme zpět dolů a dál do vesnice. Kupujeme vodu, sváču, ztrácím peněženku pak ji Petra nachází v jiné brašně a můžeme pokračovat do Rožňavy.

viac...

Krásy našej vlasti - Krásna Hôrka

Dátum: 03.03.1998 Zdroj: http://www.telecom.gov.sk

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vydalo dňa 3.3.1998 tri príležitostné poštové známky série "Krásy našej vlasti" s námetom hradov:
Budatín - 6 Sk
Krásna Hôrka - 11 Sk
Nitra - 18 Sk

viac...

O pamätníkoch Maďarov

Dátum: 27.03.1997 Zdroj: www.mesto.sk

Bolo to správne rozhodnutie, povedala dnes pre TASR tajomníčka Oblastného výboru Csemadoku v Rožňave Edita Fabianová. Reagovala tým na stredajšie rozhodnutie Krajského súdu v Košiciach, ktorý zrušil rozhodnutie Okresného úradu v Rožňave a Krajského úradu v Košiciach o zbúraní pamätníka postaveného k 1100. výročiu príchodu Maďarov do Karpatskej kotliny v obci Krásnohorské Podhradie v okrese Rožňava. Pamätník v Krasnohorskom Podhradí je majetkom Csemadoku.

Znázorňuje vtáka Turula, ktorého vyrezal z dreva domáci umelec Štefan Ulman. Slávnostne ho odhalili pri 4O. ročníku folklórných slávností Csemadoku v Krásnohorskom Podhradí, dedinke pod hradom Krásna Hôrka. Krátko po odhalení ho miestni občania vo dne i v noci strážili ale v zimných mesiacoch na prelome rokov od stráženia upustili. Tento pamätník nie je vôbec ničím kontroverzný a neviem prečo bolo okolo toho toľko vzruchu, Maďari i Slováci tu na Gemeri nažívajú spokojne a bez konfliktov a myslím si, že tento spor vôbec nemusel byť, povedala na kauzu okolo pamätníka Edita Fabianová Rozhodnutie Krajského súdu v Košiciach sa vzťahuje aj na pamätník v obci Leles v okrese Trebišov. Dušan Konček cs .

viac...

O maďarskom pamätníku v Krásnohorskom Podhradí

Dátum: 11.02.1997 Zdroj: www.mesto.sk

Už mesiac sa v Krásnohorskom Podhradí, okres Rožňava, striedajú denne pri strážení pamätníka k 1100. výročiu príchodu Maďarov do Karpatskej občania okolitých obcí. Ako uviedla dnes pre TASR Mária Prékopová, tajomníčka Miestnej organizácie Csemadoku, rozhodli sa k tamuto kroku po tom, čo Krajský úrad v Košiciach potvrdil rozhodnutie odboru životného prostredia Okresného úradu v Rožňave o odstránení pamätníka. MO Csemadoku udelili aj pokutu 80.000 korún.

viac...

Pamätník v Krásnohorskom Podhradí strážia dobrovoľníci vo dne v noci

Dátum: 30.01.1997 Zdroj: www.sme.sk

Pamätník 1100-mu výročiu príchodu Maďarov do Karpatskej kotliny v Krásnohorskom Podhradí patrí k tým na južnom Slovensku, ktoré štátna správa v závere minulého roku nariadila odstrániť. Okrem odstránenia je iniciátor pomníka, príslušná organizácia Csemadoku povinná zaplatiť pokutu 80 tisíc korún, údajne za nepovolenú stavbu. Ako i v iných obciach a mestách regiónu, aj v Krásnohorskom Podhradí sa Csemadok odvolal proti nariadeniu i pokute, najprv na Okresný úrad v Rožňave, potom na Krajský úrad v Košiciach. Obidva úrady potvrdili pôvodné rozhodnutie, a tak posledné odvolanie smerovalo na Krajský súd v Košiciach: "Odpoveď sme zatiaľ nedostali, a tak čakáme. Ale pre všetky prípady sme už od konca minulého roku zabezpečili stráženie pomníka v obci. Denne sa pri ňom striedajú dvaja až štyria dobrovoľníci, členovia Csemadoku z niektorej z našich 35 organizácií. A bez dohľadu pomník nenechávame ani v noci. Zatiaľ sa nič mimoriadne nestalo," povedala pre SNV tajomníčka Oblastného výboru Csemadoku v Rožňave E. Fábianová. Kauza pamätníkov takto stále pokračuje bez vyhliadok na vyriešenie.

viac...

Až to kolo spravíme, tak si zajezdíme

Dátum: 06.06.1986 Zdroj: http://www.ebicykl.cz

Půvabná krajina nás vlastně už neopustila - navštívili jsme postupně právě dokončenou hvězdárnu v Rožňavě i sraz slovenských astronomů-amatérů v nedalekém Krásnohorském Podhradí, a v moderním prešovském planetáriu Ebicykl 1985 úspěšně skončil. Trasa druhého ročníku měřila přes 720 km a zúčastnilo se ho celkem 25 nadšenců, z toho tři ženy.

viac...

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA - Rómska osada

Dátum: 09.03.0201 Zdroj: www.e-vestnik.sk

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ: Obec Krásnohorské Podhradie

Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa: Krásnohorské Podhradie infraštruktúra rómska osada

Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov):
Predmetom zákazky je rekonštrukcia komunikácií, výstavba chodníkov, prípojka VN 22 kV stožiarová trafostanica, vzdušné NN rozvody v osade, verejné osvetlenie, úprava verejného priestranstva a prvkov zelene

Celkové množstvo alebo rozsah

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 812 862,00 0 EUR

Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia(od uzatvorenia zmluvy): 12 mesiacov

viac...

Dátum: 00.00.0000 Zdroj:

viac...

O požiari hradu Krásna Hôrka

Dátum: 00.00.0000 Zdroj: Mgr.Július Barczi

Široká verejnosť nebola doteraz na Slovensku konfrontovaná s tak tragicky pôsobiacou katastrofou, týkajúcou sa kultúrneho dedičstva. Reakcie ľudí na rozsiahly požiar, ktorý zachvátil Krásnu Hôrku popoludní 10. marca boli prekvapivé a dojímavé. Mnohí s plačom a so slzami v očiach, spravodlivou rozhorčenosťou či odhodlaním okamžite a všemožne pomôcť, prijali správu o skaze jedného z našich najzachovalejších hradov. Čo sa vlastne stalo, nikto ešte poriadne nevie a tak skoro to objasnené asi ani nebude.
Treba si však uvedomiť jednu zásadnú skutočnosť, že podpaľač, teda človek, ktorý oheň založil, nie je priamo zodpovedný za to, že hrad vyhorel. Okolo hradu sa nachádza prebujnelý krovinatý porast, spadnuté stromy a suchá tráva, čo je ideálne prostredie pre vznik lesného požiaru. Pred niekoľkými rokmi bol zavŕšený spor medzi SNM – Múzeom Betliar a Štátnymi lesmi o hradný kopec, ktorý napokon získalo múzeum. Jeho údržba a čistenie boli teda v plnej kompetencii betliarskej administratívy, ktorá dokonca v rámci svojej štruktúry má aj „oddelenie historickej zelene“. Toto oddelenie pracuje, alebo by malo pracovať, v úzkej súčinnosti s Krajským pamiatkovým úradom, ktorý riaditeľstvu Múzea Betliar v minulosti doručil rozhodnutie na papieri, v ktorom požaduje výrub a očistenie hradného kopca, práve kvôli ochrane pred možným požiarom. Na improvizovanej tlačovej konferencii minister Daniel Krajcer vyhlásil, že kríky neboli z okolia hradu odstránené pre nesúhlas ochranárov... Ak by to tak aj bolo, rokovaním a logickou argumentáciou, že nejde o historický park, ani o storočné lipy, ale o náletovú vegetáciu, nijako nesúvisiacu s historickou podstatou objektu, by sa prišlo na nejaké riešenie. Ale ako sme už na to u nás zvyknutí, asi nebola vôľa túto tému otvárať, veď aj tak sa nič nestane. A stalo sa!
Zhoreli všetky strechy v hradnom komplexe, nedávno obnovený gotický palác zhorel celý aj s interiérom a veľkou zbierkou historických zbraní zo 16. a 17. storočia, interiéry stredného a dolného hradu sú čiastočne zatečené a zadymené. Toto všetko (a teraz len Boh vie, že čo všetko ešte) sa neudialo len vďaka „zákonom chránenému“ plevelnému porastu. Otázniky visia aj nad protipožiarnym zabezpečením krovov a strešných konštrukcií hradu. Pozornosti asi ani jedného z návštevníkov neuniklo pri prehliadke tzv. horného hradu, že strecha asi nie je tak celkom v poriadku, keď kde tam chýbal šindeľ, kde tam pršalo či snežilo do expozície a kde tam bola len tak pribitá nejaká lata. Mám v živej pamäti ako pred pár rokmi, keď menili šindle, pobehovali po streche páni v montérkach a šindle natierali farbou. Áno, šindle, ktoré mali stmavnúť prirodzene, pod vplyvom poveternostných podmienok. O tom, že na hrade nie je voda v žiadnej podobe, sa zmieňovať ani nebudem...
Šafárenie s kultúrnym dedičstvom bohužiaľ nie je v Múzeu Betliar ničím výnimočným. V roku 2005 z betliarskeho parku na dvakrát ukradli tri sochy, medzi nimi, na Slovensku unikátu plastiku Budhu. Pobúrenie verejnosti však časom pominulo, žiadna hlava nepadla, nikto za nič neniesol zodpovednosť, pričom varovania a odporúčania nahradenia originálov sôch epoxidovými kópiami boli pracovníkom múzea niekoľkokrát tlmočené.
Aj vtedy a aj teraz sa novinári i policajti a poisťováci pýtajú na škody, o akú ide sumu a koľko to mohlo, či bude stáť. Odpoveď sa samozrejme dá vyčísliť aj v eurách, ale obávam sa, že žiadna čiastka nevyjadrí nenávratnú stratu. Po Druhej svetovej vojne zostalo na Slovensku asi iba šesť takých historických interiérov, ktoré sa úplne nerozkradli. Šesť z celkového počtu viac než 450! Počítajme teda a pokúsme sa predstaviť si, koľko asi môže stáť meč Jána Zápoľského, ktorý mal vo svojej zbierke gróf Emanuel Andrássy a teraz sa povaľuje pokrivený a zničený v troskách hradu? Rozmerné barokové olejomaľby, balkánske a turecké zbrane alebo barokové zvony, ktoré zrejme naposledy tupo zazvonili keď sa rútili z výšky na premočené klenby barokovej kaplnky... Aká je hodnota miesta, kde niekto prežije svoje detstvo, kde pochová svojich predkov alebo len zažije niečo pekné? Nenapadá mi nič lepšie, ako citovať nášho zosnulého kolegu Gabiho Tökölyho, ktorý parafrázujúc Sándora Máraia napísal “…bolí NÁS, keď do prachu nevládne padne ďalší utrápený stĺp, MY cítime krutú bolesť bezmocného výkriku prázdnoty, ozývajúceho sa medzi rozpadajúcimi sa múrmi…” Zo dňa na deň sme chudobnejší.
Ľudia znalí histórie hradu prirovnávali včerajšiu tragédiu k požiaru z roku 1817, kedy hrad zasiahol blesk. História sa zopakovala s takmer chirurgickou presnosťou – vtedy, podobne ako dnes, do tla vyhorela najstaršia časť hradu a jeho strechy. Vtedajšia majiteľka panstva, vdova po Štefanovi III. Andrássym grófka Mária Festetich však reagovala rýchlo a hrad dala aspoň pod novú strechu. Zabránila tak jeho pustnutiu a chátraniu. Chceme veriť, že kompetentní nestratia duchaplnosť a nenechajú obnažené klenby a stropy vystavené dlho nepriaznivým poveternostným podmienkam a rovnako, že zaujmú stanovisko aj k otázke zodpovednosti za vzniknutý stav.
Médiami a diskusnými fórami prebleskli informácie o tom, že pôvodcom požiaru boli Rómovia z obce Krásnohorské Podhradie. Túto informáciu si bez váhania osvojila aj riaditeľka Múzea Betliar Eva Lázárová, ktorá dokonca kritizovala nízke pokuty za vypaľovanie trávy a aj minister Krajcer podotkol, že treba robiť poriadky s neprispôsobivými spoluobčanmi. Pálenie trávy je zakázané a určite nesprávne, no rovnako scestné je „hádzanie“ viny na „neznámeho páchateľa“, zvlášť ak je príslušníkom minority, v záujme odpútania pozornosti od vlastnej miery zodpovednosti.


Július Barczi
historik umenia
expert na sídla a zbierky rodu Andrássy

viac...

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143

Reklama

Ubytovanie Žaneta

www.villaangel.sk

DomusNavytok

Britakov

Kamenictvo Helcman

Gipszan

montaznaplosina

RoznavaNet

Triruze

Baffi

autobazar

Copyright © JoZo 2006