súkromná stránka

Krásnohorské dni


www.amalia.sk


Valid HTML 4.01!

Valid CSS!


slovak hungary english

Aktuality

Turnaj dorastu a st. žiakov 2011

Dátum: 04.03.2011 Zdroj: fkkrhpodhradie.webnode.sk

Dnes, 04.03.2011, sa uskutočnil Turnaj 2011, ktorého účastníkmi boli dorastenci a starší žiaci FK Krásnohorské Podhradie. Usporiadateľmi bola obec Krásnohorské Podhradie a FK Krásnohorské Podhradie. Na organizácii sa podieľali: Štefan Kún ml., Ladislav Jobbáď ml., Jaroslav Mlynárik a Alexander Demeter, za čo im patrí veľká vďaka.

Viac na oficiálnej stránke futbalového klubu fkkrhpodhradie.webnode.sk

viac...

Kamenárstvo - Helczman

Dátum: 28.02.2011 Zdroj: www.kamenarstvohelczman.sk

Firma Kamenárstvo - Helczman vznikla v roku 1992 ako rodinná firma. Zaoberá sa spracovaním prírodného kameňa, ale aj umelého kameňa (teraso) s uplatnením v cintorínskej a stavebnej architektúre. Od jej vzniku prešla mnohými zmenami. V súčasnosti prevádzkuje vlastné výrobné priestory aj so vzorkovou predajňou v Rožňave (Brzotín časť Bak)

viac...

Zástupcom starostu Štefan Kún ml., šéfredaktorom obecných novín Kristián Baffi

Dátum: 24.02.2011 Zdroj: Erik

Vyberáme z dnešného zasadnutia obecného zastupiteľstva:

-hlavný kontrolór previedol kontrolu plnenia uznesení OZ

-poslanci odsúhlasili zmenu členstva vo finančnej komisie OZ, keď bývalú ekonómku Ocú nahradila nová ekonómka Helena Vanyová

-poslanci schválili návrh na doplnenie delegátov do rady školy ZŠ s vyuč. jazykom slov.: MVDr.Júliusa FERENCA, Juraja JURÍNIHO, Roberta DARVAŠA a Štefana KÚNA ml.. Do rady základnej školy s materskou škôlkou schválili: Ing.Ladislava KATONU, Ing. Štefana JÁNOSDEÁKA a Ľudovíta BAFFYHO

- starosta obce predniesol informatívnu správu o príprave Žiadosti o NFP – Kanalizácia (ulica Pokroková), ktorá sa už finalizuje, 4.3.2011 ju má naša obec fyzicky odovzdať v Bratislave na Min. životného prostredia. Celkové oprávnené výdavky tohto projektu dosahujú výšku 414.088,33 €, z toho je spoluúčasť obce 5% t.j. 20.704,42€. Kvôli tomuto projektu bolo potrebné uzatvoriť dlhodobú nájomnú zmluvu s Lesmi SR, ktorým patrí táto miestna komunikácia

-vo svojej správe starosta uviedol že na obecný úrad bola doručená petícia občanov z miestnej rómskej osady – za vysporiadanie nelegálnych stavieb v tejto osade, obec ich vyzvala na doplnenie tejto petície, doteraz ale nereagovali

-obec reagovala na výzvu, v prípade úspešnosti by sme mohli získať sumu 8.015,79 € ktorú by sme mohli použiť na vyhotovenie billboardov “Z krásnej Hôrky na tri hrady”, kde by sa spoločne propagoval hrad Krásna Hôrka, Muránsky hrad a Spišský hrad + vytlačili sa aj bulletiny

-na aktivačných prácach je momentálne zamestnaných 67 osôb, 284 na menších obecných službách

-keďže je k auditu potrebná inventarizácia nehnuteľného majetku obce, poslanci schváli inventarizačnú komisiu: predseda Ing. Jánosdeák, členovia: Kún ml., Bollo, Vanyová

-poslanci schváli doplatok vo výške 0,13 € za jeden obed pre deti pochádzajúce z rodín v hmotnej núdzi

-poslanci schválili zakúpenie nového počítača/500 €/ a programového vybavenia/1665,50/ na miestnu matriku, terajší počítač je značne zastaralý, nový je potrebný k evidencii obyvateľstva a čochvíľa k agende sčítania ľudu

-poslanci schválili žiadosť ZŠ s materskou škôlkou na bezplatný prenájom garáže v zdravotnom stredisku, potrebná je aj sanácia hygienických zariadení v tejto škole a škôlke

-poslanci prejednali ponuku JUDr. Ladislava Csáka poskytovať právne služby a poradenstvo paušálne za 200€ mesačne

-poslanci neschválili žiadosť Ondreja Hatvanského ml. o dokúpenie alebo zámenu budovy na Rožňavskej ulici, s tým že odmietajú predávať nehnuteľný majetok obce

-poslanci schválili vstup našej obce do Združenia mikroregiónu Čremošná

-poslanci uložili hlavnému kontrolórovi preveriť zákonnosť vyplatenia odstupného bývalej ekonómke

-poslanci OZ starostu požiadali o predloženie kolektívnej zmluvy

-šéfredaktorom obecných novím má byť Kristián Baffi /zo včerajšieho zasadnutia zastupiteľstva sa ospravedlnil/

viac...

S pamiatkármi sa nám podarilo dohodnúť!

Dátum: 22.02.2011 Zdroj: Peter Bollo

Dnes na obecnom úrade v Krásnohorskom Podhradí prebehlo ústne prerokovanie o vydaní rozhodnutia v správnom konaní vo veci vyhlásenia rozšíreného ochranného pásma nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok. Na tomto stretnutí sa zúčastnili odborníci z Pamiatkového úradu SR Bratislava, starostovia Lipovníka, Krh. Dlhej Lúky, Pače a Krásnohorského Podhradia. Taktiež sa stretnutia zúčastnila aj naša mentorka z Krajského pamiatkového úradu a tiež Ing. arch. Dezider Kováč, ktorý ma na starosti spracovanie územného plánu pre našu obec. Odborníci z Bratislavy nás ubezpečili o tom, že tu nie sú preto aby niečo zakazovali, naopak pri rokovaní prejavili svoju ústretovosť. Ich ústretové kroky sa prejavili prepracovaním ochranného pásma v prospech dotknutých obcí. Terajšia forma ochranného pásma je s úplne minimálnymi zmenami prijateľná aj pre koncepciu územného plánu našej obce.

viac...

Príprava: FK Geča 73 - FK Krh. Podhradie 1:2

Dátum: 20.02.2011 Zdroj: www.fkkrhpodhradie.webnode.sk

Dnes odohrali naši futbalisti ďalší prípravný zápas v Moldave, tentoraz s FK Geča 73. Vyhrali sme 2:1 gólmi Renčoka a Filcsáka.

Viac na www.fkkrhpodhradie.webnode.sk

viac...

Stretnutie starostov Karpatskej kotliny v Berekfürdõ

Dátum: 20.02.2011 Zdroj: Peter Bollo

V piatok 18.2.2011 sa zástupcovia našej obce Peter Bollo a Štefan Kún ml. zúčastnili na priateľskom stretnutí starostov Karpatskej kotliny, ktoré sa uskutočnilo v našej družobnej obci Berekfürdõ. Na tomto stretnutí sa rokovalo o vytvorení združenia, ktoré by spájalo obce Sedmohradska, Maďarska, Slovenska, Poľska a Ukrajiny, ktoré by dokázali spolupracovať azároveň sa spoločne zúčastňovať na europrojektoch. Dúfame že vytvorenie tohto multinacionálneho združenia Karpatskej kotliny, bude prospešné aj pre našu obec.

viac...

Futbalový turnaj Rómov sa vydaril

Dátum: 19.02.2011 Zdroj: Štefan Kún ml.

viac...

KORZÁR: Negramotným v osadách pri sčítaní pomôže komisár

Dátum: 18.02.2011 Zdroj: Stela Krausová/Korzár

Obce sa pripravujú na sčítanie obyvateľstva, ktoré sa uskutoční v máji. V týchto dňoch to znamená navrhovanie sčítacích obvodov, ktoré by starostovia mali zaslať na obvodný úrad do konca februára.

Viac na www.korzar.sk

viac...

KORZÁR: V krásnohorskej osade si zvolili staronového vajdu

Dátum: 17.02.2011 Zdroj: Stela Krausová/Korzár

V rómskej osade pod hradom Krásna Hôrka majú staronového vajdu. V utorok si ho zvolili obyvatelia osady, ktorí prišli v hojnom počte.

Čítajte viac na www.korzar.sk

viac...

TV JOJ: Rómovia si volili vajdu

Dátum: 17.02.2011 Zdroj: TV JOJ

Rómovia si volili vajdu, majú na to lacný a demokratický systém. Viac v reportáži Martiny Molčanovej.

viac...

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143

Reklama

Ubytovanie Žaneta

www.villaangel.sk

DomusNavytok

Britakov

Kamenictvo Helcman

Gipszan

montaznaplosina

RoznavaNet

Triruze

Baffi

autobazar

Copyright © JoZo 2006