súkromná stránka

Krásnohorské dni


www.amalia.sk


Valid HTML 4.01!

Valid CSS!


slovak hungary english

Aktuality

Miestna organizácia strany MOST-HÍD si uctila 162. výročie vypuknutia revolúcie v Uhorsku

Dátum: 20.03.2010 Zdroj: Peter Bollo

Členovia miestnej organizácie strany MOST-HÍD si v piatok pripomenuli 162. výročie vypuknutia Uhorskej revolúcie.

viac...

Dievča z Lipovníka má zlatú medailu z paralympiády!

Dátum: 18.03.2010 Zdroj: www.pravda.sk

Kde ste vyrastali?

„Narodila som sa v Rožňave, vyrastala som osem kilometrov ďalej v Lipovníku. Chalanská škola. Mám troch mladších bratov a s ich kamarátmi sme boli neustále aktívni." Viac na pravda.sk

viac...

Dnes je 20. výročie od biskupskej vysviacky Mons. Eduarda Kojnoka

Dátum: 18.03.2010 Zdroj: http://roznava.rcc.sk

Mons. Eduard Kojnok, emeritný biskup, sa narodil 14. augusta 1933 vo Veľkej Suchej (Hrnčiarska Ves). Ordinovaný bol 24.06.1956 v Bratislave. Pôsobiská: 1956 kaplán Breznička, 1956 – 58 základná vojenská služba, 1958 – 60 kaplán Smolník, 1960 – 61 kaplán Veľká nad Ipľom, 1961 – 64 kaplán Hodejov, 1964 – 67 kaplán Smolník, 1967 – 68 špirituál kňazského seminára v Bratislave, 1968 – 70 kaplán Hnúšťa, Lučenec, 1970 – 77 kaplán Jaklovce, 1977 – 82 správca farnosti Dolná Strehová, 1982 – 90 správca farnosti Gemerská Poloma. Za administrátora rožňavskej diecézy bol Svätým Otcom Jánom Pavlom II. menovaný 14. februára 1990. Úradu sa ujal 18.02.1990 a na biskupa bol konsekrovaný 18. marca 1990 v Rožňave J. Em. Jozefom kardinálom Tomkom. Dňa 27. decembra 2008 prijal Sv. Otec Benedikt XVI. Kojnokovo zrieknutie sa úradu z postu diecézneho biskupa kvôli dôvodkovému veku.

viac...

Vyhrážal sa smrťou a podpálením domu

Dátum: 17.03.2010 Zdroj: www.infonoviny.sk

Z prečinu nebezpečného vyhrážania bol obvinený 30-ročný Juraj z Krásnohorského Podhradia (okr. Rožňava), ktorý sa včera o 22.00 hod. vo dvore rodinného domu v uvedenej obci vyhrážal smrťou a ťažkou ujmou na zdraví 44-ročnému otcovi svojej družky. Tiež sa vyhrážal podpálením rodinného domu, čím u poškodeného vzbudil dôvodnú obavu, že svoj skutok vykoná. Obvinený bol zadržaný a umiestnený do cely policajného zaistenia. Viac na infonoviny.sk

viac...

Poslanci SMK Prékop a Baffi navrhli zníženie odmien

Dátum: 16.03.2010 Zdroj: EH

-najzaujímavejším bodom dnešného zasadnutia obecného zastupiteľstva bol návrh dvoch poslancov za SMK na zníženie odmien pre poslancov a členov komisií. Tento návrh však ďalší poslanci nepodporili a návrh Petra Prékopa a Tibora Baffiho neschválili.Usporenú sumu plánovali použiť na opravu plota pri kostole.
-Peter Prékop navrhol aj presunutie sumy 10000€ určenej na zateplenie budovy obecného úradu na rekonštrukciu sociáliek pri telocvični ZŠ + rekonštrukciu kuchyne v kultúrnom dome
-zaujímavá výmena názorov vznikla pri schvaľovaní financií pre požiarnikov, kde im finančná komisia škrtala čo mohla
-občania dĺžia obci na daniach a poplatkoch skoro 25.000,-, no obecný rozpočet na rok 2010 s úhradou týchto nedoplatkov nepochopiteľne počíta
-hlavný kontrolór vo svojej správe navrhol zavedenie elektronického bankovníctva na obecnom úrade, čím by sa dosiahla úspora finančných prostriedkov
-poslanci rozpočet upravený finančnou komisiou schválili
-vo svojej správe starosta uviedol že na výstavbu podložia a osvetlenie viacúčelového ihriska prišlo viacero cenových ponúk, z ktorých poslanci dnes vybrali firmu BEVANY s.r.o. Rožňava na podložie a na osvetlenie firmu Tibora Szarku SzTel. Viacúčelové ihrisko by mala byť dokončené v máji tohto roku.
-koncom marca sa začne realizovať dokončenie kanalizácie na ulici Lipovej, Partizánskej a Pačanskej
-aktivačná činnosť bude pokračovať od 1.mája na dobu 6 mesiacov
-obec sa mimosúdne dohodla s majiteľom pozemku pod zdravotným strediskom, s tým že mu uhradila nájom za minulé roky a naďalej bude uhrádzať ročný nájom vo výške 1185€
-finančná aj stavebná komisia nesúhlasila so zámermi Kolomana Kerekeša uzavrieť s obcou dlhodobý 30 ročný prenájom pozemkov pod hradom
-poslanci odsúhlasili prenájom pozemku vo výmere 30m2 pre Štefana Kúna ml.na rozšírenie skladových priestorov v bufete pod hradom, s podmienkou že uvedená stavba nemôže mať betónové základy a prenajímateľ ju okamžite odstráni keď obec začne realizovať výstavbu infraštruktúry v Areáli pod hradom Krásna Hôrka.
-poslanci odsúhlasili predaj budov vo VKK pre Bebek Farm /mliečnicu a kafilériu/ za 1700€.

viac...

Návrh rozpočtu na rok 2010

Dátum: 15.03.2010 Zdroj: Obecný úrad

Obecný úrad na svojej oficiálnej stránke zverejnil návrh rozpočtu na rok 2010. Finančná komisia pod vedením poslanca Emila Hatvanského na svojom zasadnutí niektoré položky týkajúce sa starostu znížila. Jedná sa napríklad o pohonné hmoty na prevádzku služobného auta ktoré používa starosta, kde mu výdavky navrhli znížiť z 2500€ na 1000€. Ďalšou položkou navrhnutou na zníženie je reprezentačné znížené z 2500€ na 1500€. Na propagáciu a reklamu obce /po mnohých medializovaných škandáloch najvyšší čas/ vyhradila obec neskutočných 1000€. Na údržbu PC a webovú stránku je určených 1000€. Na údržbu budov Obecného úradu vyhradili 25000€, na odmeny pre poslancov a členov komisií vyhradili o 1000€ viac ako na futbal a to rovných 10000€.Na motocross sa z rozpočtu ušlo 600€, Csemadoku 1722€, Klubu dôchodcov 1168, Jednote dôchodcov 1000€, fitnes clubu 2825€ a na nákup budov a pozemkov 70000€. Úpravy finančnej komisie sa dotkli aj zdravotného strediska kde navrhli pre lekárky zvýšiť nájomné z 1200€ na 2400€ ročne, naopak kaderníctvu ročný nájom ponechali na 132€.

viac...

Prípad z našej obce rezonuje aj na sme.sk

Dátum: 15.03.2010 Zdroj: Jaroslav Stehlík/blog.sme.sk

Obyvatelia rómskych osád a iných podobných spoločenstiev sa do svojej situácie nedostali iba vlastnými chybami alebo neschopnosťou, ako sa neraz hovorí a píše, ale negatívne zapôsobila aj tzv. pozitívna diskriminácia, keď štát nezmyselne rozdával bez toho, že by očakával aspoň nejakú návratnosť, napríklad vo výchove detí, novej generácie. Z pohľadu obyvateľov takej komunity je v podstate prirodzené, že tieto nedostatky v legislatíve využívajú. SaS navrhuje samostatné zákonné normy o SOS, na ktorých základe by sme stanovili priority v riešení problémov.

Aj prípad z Krásnohorského Podhradia, kde 14-ročné dievča čaká dieťa a otec je len 13-ročný, ukazuje na nedostatok výchovy, a to už od útleho detstva. Spoločnosť potrebuje viac špeciálnych pedagógov, ale i tzv. rómskych asistentov učiteľov, a to priamo v bežných základných školách, ba i v predškolských zariadeniach. Som presvedčený, že takýmto spôsobom dokážeme zvýšiť školskú dochádzku, ale aj povedieme deti k základným hygienickým a sociálnym návykom, výchovu k rodičovstvu a sexualite nevynímajúc.

Keby sa len čiastočne podarilo program SaS v oblasti SOS naplniť, nebude dochádzať k takým prípadom, ako je tomu dnes v rómskej rodine v Krásnohorskom Podhradí, ani sa nebudeme musieť báť, že nás rôzne inštitúcie budú bombardovať výzvami na odstránenie diskriminácie menšinového rómskeho obyvateľstva na Slovensku. S Rómami tu žijeme celé stáročia. Musíme nájsť spoločnú cestu, aby sme vedľa seba mohli pokojne a slušne žiť aj storočia nasledujúce.

Zdroj: Jaroslav Stehlík/blog.sme.sk

viac...

Lampáreň: Dve švagriné bojujú už 18 rokov, ktorá bude pochovaná v rodinnej hrobke...

Dátum: 15.03.2010 Zdroj: www.markiza.sk

Viac v reportáži Anny Lemesányiovej v 2.časti Lampárne.

viac...

Ako trávia čas tínedžeri v našej obci

Dátum: 14.03.2010 Zdroj: Anna Paliderová/www.tasr.sk

Tínedžeri trávia voľný čas najčastejšie podľa poslednej módy – opíjaním sa, fajčením, sedením pri počítačoch a drahých telkách. Pýtam sa prečo je to takto? Kto za to môže? Nezodpovedný rodič večne unavený z ťažkej práce, moderná doba, ktorá núti človeka rýchlo dospieť, alebo len nedostatok zábavných aktivít, ktoré obec ponúka obec? Z každého rožka troška, ale východisko vidím hlavne v aktivitách, ktoré by ponúkla deťom obec... Naše vedenie obce by mohlo vložiť peniaze do vecí, aktivít, miestností, ktoré by spríjemňovali deň aj nám, deťom a tínedžerom, veď aj my sme obyvatelia obce. A nie až tak zanedbateľní, menšinoví... Činností, ako zamestnať deti v našej obci by bolo, stačí len porozmýšľať.

Napríklad obnoviť činnosť starej klubovne. Zapojiť deti do čistenia lesov od odpadkov, separovanie odpadu, výsadby stromčekov. Lesníci by nás mohli zaúčať, ako sa starať o svoj les, ako ho neničiť. Možno mnohí by sa radi zapojili do činnosti dobrovoľného hasičského zboru. Určite sa v dedine nájdu deti, ktoré by si zašportovali na ihrisku, viem, že veľa z nás by privítalo akcie miestnej knižnice. Je veľmi veľa nápadov, ako by vedenie obce mohlo využiť peniaze a voľný čas, veď ide aj o vaše deti, či vnúčence... Alebo ide len o to, že sa máme iba učiť a vzdelávať a zabávať nás je nad rámec vašich pracovných povinností... Nezabúdajte, aj z nás raz budú voliči!

Anna Paliderová, 12 rokov, ZŠ Krásnohorské Podhradie

viac...

Súvsťažná vzorka pitnej vody odobratá v rómskej osade nebola v súlade s limitmi

Dátum: 14.03.2010 Zdroj: www.ruvzrv.sk

Súvsťažná vzorka pitnej vody odobratá v rámci kontrolného odberu z verejného vodovodu v k.ú. obce Krásnohorské Podhradie – rómska osada nie je v súlade s limitmi uvedenými v NV SR č. 354/2006 Z.z. v mikrobiologických ukazovateľoch Escherichia coli a Koliformné baktérie.

viac...

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143

Reklama

Ubytovanie Žaneta

www.villaangel.sk

DomusNavytok

Britakov

Kamenictvo Helcman

Gipszan

montaznaplosina

RoznavaNet

Triruze

Baffi

autobazar

Copyright © JoZo 2006