súkromná stránka

Krásnohorské dni


www.amalia.sk


Valid HTML 4.01!

Valid CSS!


slovak hungary english

Aktuality

Obce majú prijímať zásady odmeňovania. Len pre poslancov.

Dátum: 25.11.2009 Zdroj: Korzár

S účinnosťou novely sa ráta k 1. aprílu budúceho roka. K stanoveniu povinnosti prijímať zásady odmeňovania poslancov vláda pristúpila "s ohľadom na racionálnejšie vynakladanie verejných prostriedkov". Viac v denníku Korzár.

viac...

Rómska osada väčšou atrakciou ako hrad?

Dátum: 23.11.2009 Zdroj: seznam.cz

viac...

Rýchlostná cesta R2 Gombasek - Včeláre

Dátum: 23.11.2009 Zdroj: roznava.sk

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava


V spolupráci s mestom Rožňava a obcou Brzotín

zvolávame

ako navrhovateľ podľa §34, ods.2 a ods.3 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie verejné prerokovanie Správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie na hore uvedenú stavbu, ktoré sa uskutoční:

dňa 24.11.2009 (utorok) o 16.30 hod,
v kultúrnom dome v obci Brzotín

viac...

Z vašich mailov: Prékop alebo Hatvanský?

Dátum: 22.11.2009 Zdroj: čitateľka

Už som pomaly ani nedúfala že sa niečo v tejto obci zmení. To že poslanci vyslovili nedôveru Szarkovi, beriem ako veľký zázrak. Fakt že zastupujúcim starostom by bol Leško, by však pre obec žiadnou zmenou nebola, všetko by naďalej riadil Szarka. Práve preto prosím poslancov obecného zastupiteľstva, aby najskôr odvolali zástupcu starostu Leška a zvolili za zástupcu starostu buď pána Hatvanského alebo Prékopa, ktorého si viem predstaviť aj ako budúceho starostu. Až následne nech odvolajú terajšieho starostu, automaticky bude poverený vedením obce jeden z týchto pánov. Držím Vám palce páni poslanci!

viac...

Richard Helcman získal za slizovca ďalšie ocenenie

Dátum: 20.11.2009 Zdroj: Stela Krausová/Korzár

"O Rišovi ešte budeme počuť," povedal vlani riaditeľ Základnej školy v Krásnohorskom Podhradí Ladislav Mikula o žiakovi Richardovi Helcmanovi z Krásnohorského Podhradia. S bronzovou medailou vtedy prišiel z Azerbajdžanu, kde sa zúčastnil medzinárodnej súťaže s projektom zvaným Boj s inváznym slizovcom ibérskym v obci Krásnohorské Podhradie. Viac v denníku Korzár.

viac...

Z vašich mailov...

Dátum: 20.11.2009 Zdroj: občan

Čo pre pánov poslancov hovorí čistota obce? Ešteže bývame v krásnej dedine,ak sa nepráši,tak všetky komunikácie sú od blata,parkuje sa krížom krážom po trávniku, po blate,však koho by to aj zaujímalo,že je aj zákon,,ktorý ukladá ak niekto znečistí komunikáciu, musí ju aj očistiť,hlavne že hradná ulica ako tak vyzerá..a tie vysprávky na uliciach,kto to vlastne prebral,je tu niekto kto za to zodpovedá? alebo len aby to bolo zaplatené,to sú peniaze z našich daní vážení!!!.alebo sa len zasadá a rozdeľujú odmeny,,tá maringotka tiež tam mala byť na pár mesiacov? či nie pán starosta,či hocikto si môže postaviť jednu maringotku po dedine? a taký kemping ten na aké účely slúži?,a vedľa ten dom ,ktorý je tesne pred zrútením,však v ňom bývajú aj deti.keď ich raz to zavalí,,som zvedavý či aj vtedy zodpovedného uchránia potencionálne
voličské hlasy? máme nový obecný úrad?,ten bol fakt veľmi potrebný,v takej úhľadnej dedine,plnej krásnych autobusových zastávok,no fakt nemá to páru,len ešte nespokojných občanov vymeniť?

viac...

Poslanci skritizovali starostove narábanie s financiami

Dátum: 19.11.2009 Zdroj: EH

Na dnešnom zasadnutí obecného zastupiteľstva okrem iného odznelo:
-starostove návrhy na rozpočtové opatrenia poslanci odmietli, nakoľko ich neprišiel vysvetliť na zasadnutie finančnej komisie
-podľa predsedu finančnej komisie pána Hatvanského si starostom navrhnuté rozpočtové opatrenia navzájom odporujú, rozpočtové opatrenia sa robia až niekoľko mesiacov po úhrade, poslanci Hatvanský, Ferencz a Prékop podrobili starostove nakladanie s financiami ostrej kritike
-starosta môže sám rozhodovať do výšky 500€, čo ho zjavne rozčúlilo
-poslancov naopak rozčúlilo že účtovníčka obecného úradu bez ich vedomia upravila rozpočet a jednotlivé úhrady aj realizovala
-o 33.000€ sa má ešte navýšiť rozpočet vnútornej správy
-poslanec Ferencz kritizoval plnenie výdavkov, takisto aj prekročenie rozpočtu na nový obecný úrad o 400tis Sk
-ako príklad porušovania rozpočtových pravidiel uviedli prípad keď bola úhrada realizovaná 3.3. a rozpočtové opatrenie prijaté až 14.6.
-poslanec Prékop uviedol že nič sa v obci nerealizuje a všetko sa minie na vnútornú správu
-proti starostovým návrhom hlasovali všetci poslanci okrem Leška, ktorý nemal vlastný názor a tak sa hlasovania zdržal
-poslanec Prékop vyzval občanov nech pošlú svoje príspevky do obecných novín, najbližšie číslo má vyjsť 10.decembra
-stavebná komisia vyzvala starostu na zabezpečenie kompostovania
-kapitálové výdavky sú čerpané len na 20%, preto poslanci prijali uznesenie na zdôvodnenie nedostatočného čerpania kapitálových výdavkov
-poslanec Hatvanský a Prékop sa spýtali starostu Szarku, prečo nepredkladá poslancom správu, tak ako bolo určené v prijatom uznesení, na čo im starosta odvetil, že on nie je ochotný písať litánie
-ako odplata poslancom vyznela starostova snaha tento rok nevyzdobiť ulice našej obce vianočnou výzdobou, keď starosta vyslovene trucoval že niektoré hadice sú nesvietia, no poslanci mu potvrdili že už začiatkom roka schválili na doplnenie výzdoby financie
-od 1.12. nastupuje na aktivačné práce 100 občanov
-pracovníčky hygieny nevedeli odobrať vzorky vody v rómskej osade, nakoľko tam chýbajú výtokové stojany
-čo sa týka rýchlostnej cesty Gombasek-Včeláre, budúci týždeň sa v Krásnohorskej Dlhej Lúke uskutoční verejné prejednávanie
-prevádzkovaním sociálnych služieb - práčovne v rómskej osade vznikla strata, keď príjem bol 160€ a výdavky za energie 2000€
-poslanci schválili 175€ na prepojenie vodovodu v obci s vodovodom v rómskej osade
-na riešenie sťažnosti Ing. Lázara si poslanci objednali právnu pomoc, podľa ich slov nemajú právne vzdelanie
-riaditeľ základnej školy Mgr. Mikula požiadal obec o dofinancovanie školskej družiny v sume 3000€, starosta to zamietol
-plnenie výberu dane k 27.10.2009: daň z nehnuteľnosti na 59,60%,t.j. v rozpočte preto chýba 16789, daň za TKO na 46,94 %, takže v rozpočte preto chýba 12000€, daň za psa na 76,18%, v rozpočte preto chýba 910€
-najväčšími daňovými dlžníkmi obce sú podľa starostu štátne Lesy SR a traja podnikatelia v poľnohospodárstve
-Ing.Marian Freivolt ponúkol obci že uhradí zasklenie informačnej tabule pri zastávke v centre obce, nakoľko aj keď obecný úrad sídli v centre obce už 5 mesiacov, nie je to schopný vyriešiť z obecného rozpočtu, pritom podľa zákona má byť informačná tabuľa prístupná 24 hodín denne, čo naša obec zjavne nedodržiava
-počas celého zasadnutia obecného zastupiteľstva panovala medzi starostom a poslancami napätá atmosféra, ktorá pravdepodobne súvisí s mimoriadnym zastupiteľstvom spred dvoch týždňov, keď údajne poslanci vyslovili starostovi obce nedôveru, pričom sa mal zdržať len jeden poslanec
-podľa neoverených informácií z obecného úradu sa údajne starosta pomstí poslancom tak, že im nepodpíše odmeny, na ktoré je tento rok vyhradených niekoľko stotisíc Sk
-nedostatkom spolupráce koalície poslancov SMER-u a SMK v obecnom zastupiteľstve je že sa zatiaľ nevedia zhodnúť na mene nástupcu Štefana Szarku

viac...

Pamätný list sv. Gorazda od ministra školstva SR si prevzal aj Richard Helcman

Dátum: 18.11.2009 Zdroj: www.dobos.revuca.net

viac...

Kto bol zvolený do VÚC?

Dátum: 15.11.2009 Zdroj: volbysr.sk

JÁN BABIČ, Ing., 3769
ŠTEFAN BAŠTÁK, Ing., 3129
GEJZA MILKO, 2906
KAROL HORNÍK 2747
Ján Szöllös 2596
*****************************
Dionýz Doboš 2412
Július Slovák 2165
František Kardoš 2008
Zoltán Ferdinand 1985
Tibor Jedinák 1905
Miloš Gallo 1712
Alžbeta Tamásová 1408
Roman Ocelník 1281
Eva Mocová 1262
Peter Pamula 1168
Igor Slavkay 1111
Monika Šeďová 1047
Dušan Pollák 1016
Ondrej Bolaček 979
Matúš Bischof 956
Zoltán Kónya 947
Peter Džačár 932
Tibor Takáč 791
Ján Hric 677
Martin Gallík 577
Ján Demko 568
Jozef Bukovič 506
Ján Frák 465
Jarmila Vajdová 452
Milan Demko 443
Ján Vojta 429
Miroslav Tomko 384
Anna Hlaváčová 376
Norbert Lacko 312
Mária Žúdelová 309
Milan Balag 306
Pavol Lipták 199
Robert Ragyina 199
Mária Vongrejová 153

viac...

Ako sme volili v Krásnohorskom Podhradí?

Dátum: 14.11.2009 Zdroj: EH

1. JÚLIUS SLOVÁK, Ing., 46r., SMK-MKP 227 hlasov
2. JÁN BABIČ, Ing., 54r., SMER – sociálna demokracia 180 hlasov
3. GEJZA MILKO, 36r.,HZDS 178 hlasov
4. IGOR SLAVKAY, 41r.,Most – Híd 149 hlasov
5. ALŽBETA TAMÁSOVÁ, Mgr.,Most – Híd 138 hlasov
6. Dionýz Doboš, Ing., 56r., SMK-MKP 136 hlasov
7. Zoltán Kónya, Bc., 43r., Strana rómskej koalície – SRK 132 hlasov
8. Tibor Jedinák, Ing., 42r., HZDS 126 hlasov
9. Ján Szöllös, Ing., 54r., SMK-MKP 125 hlasov
10. Monika Šeďová, Mgr., 41r., MOST-HID 101
11. František Kardoš, Ing., 64r.,SMK-MKP 89 hlasov
12. Peter Pamula,38r., Slovenská národná strana 62 hlasov
13. Zoltán Ferdinand, 62r., SMK-MKP 56 hlasov
14. Roman Ocelník, 39r., nezávislý kandidát 43 hlasov
15. Ondrej Bolaček, Ing., 54r., nezávislý kandidát 36 hlasov
16. Matúš Bischof, Mgr.,30r., učiteľ, 33 hlasov
17. Tibor Takáč, Ing.,55r., geodet, 31 hlasov
18. Miloš Gallo, 60r., starosta obce Štítnik, 29 hlasov
19. Eva Mocová, MUDr., PhD., 57r., 24 hlasov
20. Peter Džačár, 42r., súkromný podnikateľ, Rožňava, 21 hlasov
21. Štefan Bašták, Ing., 52r., starosta, Slavošovce, SMER-SD 20 hlasov
22. Karol Horník, 56r., primátor Dobšinej 19 hlasov
23. Ján Demko, Ing., 29r., podnikateľ, 16 hlasov
24. Norbert Lacko, Ing., 59r., 13 hlasov
25. Dušan Pollák, Mgr., 48r., športový manažér – tréner, 13 hlasov
26. Jozef Bukovič, Ing., 50r., manažér, 13 hlasov
27. Milan Demko, Ing., 27r., banský inžinier, 13 hlasov
28. Jarmila Vajdová, Ing., 54r., geodetka, 11 hlasov
29. Pavol Lipták, Ing., 59r., elektroinžinier, 10 hlasov
30. Ján Vojta, Mgr., 56r., výsl. dôchodca 10 hlasov
31. Mária Žúdelová, 65r., zdrav. sestra, Rožňava, 10 hlasov
32. Ján Frák, Mgr., 40r., štátny zamestnanec, 9 hlasov
33. Milan Balag, 38r., živnostník, 8 hlasov
34. Martin Gallík, Ing., 55r., ekonóm, Nižná Slaná 7 hlasov
35. Anna Hlaváčová, Ing., 62r., živnostníčka, Rožňava, 7 hlasov
36. Robert Ragyina, 47r., mechanik, Kunova Teplica, 7 hlasov
37. Mária Vongrejová, 57r., ekonómka, Rožňava, 7 hlasov
38. Ján Hric, Ing., 58r., prevádzkový ekonóm, Vyšná Slaná, 6 hlasov
39. Miroslav Tomko, 43r., stroj. mechanik, 4 hlasy


viac...

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143

Reklama

Ubytovanie Žaneta

www.villaangel.sk

DomusNavytok

Britakov

Kamenictvo Helcman

Gipszan

montaznaplosina

RoznavaNet

Triruze

Baffi

autobazar

Copyright © JoZo 2006