súkromná stránka

Krásnohorské dni


www.amalia.sk


Valid HTML 4.01!

Valid CSS!


slovak hungary english

Aktuality

NOVÝ ČAS: Dvojicu z tendra na opravu Krásnej Hôrky zbili na ulici!

Dátum: 26.04.2013 Zdroj: www.cas.sk

Útok za bieleho dňa. Maskovaný útočník napadol Máriu N., referentku pre verejné obstarávanie v Slovenskom národnom múzeu (SNM) a Reného B., ktorý SNM radil v súvislosti s verejným obstarávaním napríklad aj pri rekonštrukcii hradu Krásna Hôrka.

viac...

Pod hradom znovu horelo

Dátum: 26.04.2013 Zdroj: RHZ

Vo štvrtok poobede horel pri hrade Krásna Hôrka lesný porast. Dôstojník operačného strediska rožňavských hasičov uviedol, že nešlo o veľký požiar. Horelo na ploche približne 35 krát 4 metre a hasiči ho včas zachytili a zlikvidovali. V marci minulého roku iskry z požiaru trávy pod hradom preskočili na drevenú šindľovú strechu a vyhorela časť hradu Krásna Hôrka.

viac...

Víkendový futbal

Dátum: 21.04.2013 Zdroj: Erik Hrivnák

Dorast: Dobšiná - Krásnohorské Podhradie 2:2

Starší žiaci: Dobšiná - Krásnohorské Podhradie 1:2

Muži VI.Liga: Malá Ida - Krásnohorské Podhradie 1:1
/gól sme dostali v nastavenom čase/

viac...

Osadníkom sa zdá cena privysoká

Dátum: 18.04.2013 Zdroj: www.rtvs.sk

Obyvatelia osady pod Krásnou Hôrkou si môžu odkúpiť obecné pozemky. Osadníkom sa napriek tomu že majú v osade všetky inžinierske siete, zdá cena 5,40 eur za meter štvorcový vysoká, v obci sa pritom ceny podľa oslovených realitiek pohybujú od 10 do 25 eur za meter štvorcový. . Obec podľa starostu vyjde osadníkom v ústrety a každému záujemcovi pripraví splátkový kalendár. Viac v regionálnom denníku na RTVS 05:07 min.

viac...

Požiar v rómskej osade pod Krásnou Hôrkou

Dátum: 17.04.2013 Zdroj: Erik Hrivnák

Dnes po šestnástej hodine zachvátil požiar drevenú chatrč v rómskej osade priamo pod hradom Krásna Hôrka. Vďaka rýchlemu a profesionálnemu zásahu rožňavských hasičov sa požiar nerozšíril na ďalšie obydlia, ani na hradný kopec.

viac...

Strelecký koncert Jara Piatera, Budimíru strelil 4 góly!

Dátum: 13.04.2013 Zdroj: Erik Hrivnák

VI. liga: Krásnohorské Podhradie - Budimír 10:0 (6:0)

Góly: Piater 4 (1 z 11 m, Prónai 3 (1 z 11 m), Mészner, Breuer, Demjén

Zostava Krásnohorského Podhradia: Kerekeš - Erdofalvi, Breuer, Mészner, Kún, Zdechovan, Kiss, Piater, Demjén, Prónyai, Kardoš, striedali: Bošela, Kozák, Oravec

viac...

Na obecných pozemkoch osadníci naďalej zadarmo

Dátum: 26.03.2013 Zdroj: Erik Hrivnák

Ani po dnešnom zasadnutí obecného zastupiteľstva v Krásnohorskom Podhradí nenastane pre osadníkov protizákonne užívajúcich obecné pozemky v rómskej osade žiadna zmena. Poslanci ich žiadosť o prenájom obecných pozemkov v osade za 20 eur ročne neschválili. Hlasovaniu predchádzala právna analýza že obec nemôže s osadníkmi uzavrieť nájomnú zmluvu pokiaľ nemá geometrický plán s presne zameranými obydliami rómov. Obec už v uplynulých dňoch dostala ponuku na vyhotovenie geometrického plánu vo výške 11 220 eur, no keďže má obec po vyhorení hradu nižšie príjmy, nemôže si to dovoliť. Osadníci si svoje nelegálne stavby takisto nechcú zamerať a tak podľa právnej analýzy nie je možné uzavrieť s majiteľmi asi 50 nelegálnych stavieb nájomné zmluvy. Jediným východiskom je aby si Rómovia užívané pozemky odkúpili, podľa vyhotoveného znaleckého posudku Ing Gyöngyösovou je cena za meter štvorcový v osade 5,45 €/m2. Otázkou je však na čo by to rómovia robili? Ak môžu obecné pozemky bez vyhotovenia geometrického plánu aj naďalej užívať zadarmo...

Na dnešnom zastupiteľstve ďalej odznelo:
- poslanci schválili programový rozpočet obce na roky 2013- 2015
-poslanci odsúhlasili názvoslovnú komisiu ktorá bude navrhovať zmeny názvov ulíc, na zastupiteľstve už odznel prvý návrh zmeniť Hradnú ulicu na Andrássyho
- poslanci zakázali podomový predaj v celej obci, nakoľko sa množia krádeže a podvody
- poslanci schválili doplnenie komisie školskej a sociálnych vecí o p. Mgr. Katarínu Száraz
- poslanci schválili dlhodobý prenájom pozemku p. KN-C 3009 pre p. Petra Juriniho
-poslanci schválili dotáciu pre deti z Krásnohorského Podhradia navštevujúce záujmové krúžky v Rožňave
-poslanci neschválili žiadosť Jána Alberta a Evy Compelovej o pripojenie ich domov na kanalizáciu z dôvodu technickej náročnosti a ekonomickej nerentabilnosti
-obec obdržala ponuku na vyhovenie geometrického plánu na zameranie 50 domov osadníkov na obecných pozemkoch vo výške 11 220 eur s dph
- obec obdržala prvý znalecký pozemok na určenie ceny obecných pozemkov v rómskej osade, Ing Gyöngyösová cenu určila na 5,45 eur za meter štvorcový, obec v najbližších dňoch očakáva aj ďalší posudok
-poslanci schválili zámer prenájmu časti Domu smútku pre súkromnú pohrebnú službu, táto firma by finančne pokryla prevádzkovanie celého Domu smútku
-poslanci vyhodnotili žiadosť o odvolanie kontrolóra obce ako neopodstatnenú

viac...

Zasadnutie obecného zastupiteľstva v utorok 26.3.2013

Dátum: 25.03.2013 Zdroj: ocú

Zasadnutie obecného zastupiteľstva v utorok 26.3.2013 o 17:30 v klube pri kultúrnom dome v Krásnohorskom Podhradí

Program:
1.Otvorenie
2.Určenie overovateľov + voľba návrhovej komisie
3.Schválenie Programového rozpočtu obce na roky 2013- 2015
4.Doplnenie komisie školskej a sociálnych vecí o p. Mgr. Katarínu Száraz
5.Schválenie dlhodobého prenájmu pozemku p. KN-C 3009 pre p. Petra Juriniho
6.Prejednanie došlých žiadostí
7.Diskusia
8.Schválenie uznesení

viac...

Kotlebov výjazd medzi Rómov na Krásnu Hôrku sa takmer skončil masakrom

Dátum: 15.03.2013 Zdroj: www.plus7dni.sk

Prvé výročie požiaru hradu Krásna Hôrka poznačil incident Mariana Kotlebu s obyvateľmi rómskej osady. Pustili sa do neho aj kladivom.

Viac na www.plus7dni.sk

viac...

Prevratný objav v liečbe rakoviny

Dátum: 15.03.2013 Zdroj: MM

Potvrdené úspechy pri použití upravenej vody v liečbe zhubných ochorení.

Na základe prognózy vydanou WHO – Svetová zdravotnícka organizácia v roku 2020 počet novodiagnostikovaných ochorení v jednom roku na rakovinu môže vystúpiť z terajších 10 miliónov na 15,7 miliónov. Úmrtnosť na rakovinu môže vyrásť z terajších 6 miliónov obetí na 10 miliónov. Vďaka objavu, že odňatie deutéria spôsobuje odumieranie rakovinových buniek, sa tieto čísla môžu zmeniť.

Na Slovensku zomiera každý deň 30 ľudí v dôsledku rakoviny, za jeden rok to je 7000 mužov a 5000 žien. Týka sa to priamo alebo nepriamo skoro všetkých ľudí. V Európe sme na 3. Mieste v úmrtí mužov a na 8. mieste v úmrtí žien na dôsledky tejto choroby.

Na základe výskumov, ktoré prebiehajú už od roku 1993 je dokázané, že odňatím deutéria v živých organizmoch sa môže ovplyvniť metabolizmus a regulačné procesy rakovinových buniek, čo v konečnom dôsledku vyvolá úhyn rakovinových buniek. Výskumy vykonala a do dnešného dňa vykonáva spoločnosť HYD, a.s. - výskum rakoviny a vývoj liečiv so sídlom v Maďarsku.

Účinok odňatia deutéria bol doteraz dokumentovaný na 1300 ľuďoch. Sledovalo sa napríklad prežitie pacientiek s nádorom prsníka, kde prežitie miesto pôvodných predpokladaných 20 – 22 mesiacov stúplo na 47 mesiacov.

Podľa najnovších prieskumov dlhodobé pitie upravenej vody bez deutéria zvyšuje imunitu organizmu a spomaľuje procesy starnutia sledovaných zvierat – cicavcov.

„Osobne som presvedčený, že tento objav je prelomový pre onkologických pacientov. Som veľmi nadšený a odhodlaný odštartovať projekt, ktorý umožní aj našim pacientom sa dostať k tomuto druhu doplnkovej liečby.“ – povedal Prof. MUDr. Peter Labaš, CSc. Dekan Lekárskej fakulty UK, prednosta I. chirurgickej kliniky FN a LFUK v Bratislave na II. Medzinárodnej konferencii o deplécii deutéria.

„Rakovina je novodobým problémom číslo jedna v celej EU.“ – dodal profesor Labaš. Konferencie sa zúčastnil veľký počet odborníkov zo Slovenska, preberali sa na nej aj možnosti cezhraničnej spolupráce odborníkov, výskumníkov ako aj inštitúcií. Profesor Labaš je autorom viac ako 250 vedeckých prác, prevažne v anglickom jazyku v zahraničných odborných časopisoch. Odprednášal viac ako 360 odborných prednášok z chirurgie.

Deutérium - D – je najjednoduchší prvok, forma vodíka, jeho stabilný izotop bez radiácie. Medzi fyzikálnym a chemickým správaním týchto dvoch izotopov je výrazný rozdiel.

Koncentrácia deutéria v našich zemepisných šírkach v prírodných vodách sa pohybuje v rozpätí 140 – 150 ppm, čo v prepočte znamená, že z 1 milióna vodíkových atómov je 140-150 atómov deutéria. Takáto voda sa nazýva tzv. ťažká voda. Z 1 milióna molekúl vody 140 až 150 molekúl ťažkej vody. Koncentrácia deutéria v živých organizmoch je 12 – 14 mmol/liter.

Upravená voda bez deutéria je podporný produkt pri liečbe onkologických ochorení.

viac...

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143

Reklama

Ubytovanie Žaneta

www.villaangel.sk

DomusNavytok

Britakov

Kamenictvo Helcman

Gipszan

montaznaplosina

RoznavaNet

Triruze

Baffi

autobazar

Copyright © JoZo 2006