súkromná stránka

Krásnohorské dni


www.amalia.sk


Valid HTML 4.01!

Valid CSS!


slovak hungary english

Aktuality

Obce majú obavy z financovania sociálnych služieb

Dátum: 01.04.2009 Zdroj: GABRIELA MIHÓKOVÁ/Korzár

Starosta: Budeme sa musieť vynájsť


"Nemyslím si, že je to správne riešenie," vyjadril svoj názor starosta Krásnohorského Podhradia Štefan Szarka (nezávislý). "Žiadateľov o umiestnenie do domova dôchodcov zatiaľ neevidujeme. Čo sa týka jeho financovania, budeme sa musieť zrejme vynájsť a hradiť si náklady svojpomocne. Momentálne máme vyčlenené určité financie z rozpočtu na sociálnu výpomoc pre občanov. Aj prostriedky, ktoré budeme hradiť na tieto záležitosti, budeme zrejme musieť čerpať z týchto peňazí. Zákon je zákon a je potrebné ho rešpektovať. Podľa môjho názoru však akoby sa chcel štát zbaviť povinnosti voči týmto občanom a celú starostlivosť prenechal na obce."

viac...

UMIESTNENIE DO DOMOVA: NÁKLADY HRADIA OBCE

Dátum: 28.03.2009 Zdroj: www.korzar.sk

Nový zákon o sociálnych službách priniesol problémy starostom malých obcí. Hlavu v smútku majú najmä z povinnosti zabezpečiť domov dôchodcov pre svojich občanov. Podľa litery nového zákona rozhoduje obec o umiestnení do tohto zariadenia, a znáša aj náklady na umiestnenie.

viac...

Kampaň za lepšie nakladanie s verejným majetkom

Dátum: 26.03.2009 Zdroj: www.viaiuris.sk

VIA IURIS v spolupráci s tímom právnikov pripravilo návrh novely zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov.

Podľa našich skúseností sa predaj majetku niektorých slovenských samospráv realizuje často za cenu niekoľkonásobne nižšiu ako je cena trhová alebo sú prevody realizované v prospech osoby či firmy, ktorá bola ako jediná informovaná o možnosti nadobudnúť daný majetok (teda bez verejnej ponuky k predaju). Tento prístup často vedie k miliónovým stratám v neprospech verejného rozpočtu. Vzhľadom na uvedené sa doterajšie ustanovenia o nakladaní s majetkom javia ako všeobecné a nedostatočné.

viac...

Rišo sa pripravuje do Baku...

Dátum: 25.03.2009 Zdroj: Mgr. Ladislav Mikula

Iba pár dní delí Richarda Helcmana - žiaka ZŠ Krásnohorské Podhradie od chvíle , keď s ním lietadlo odštartuje zo Schwechatu na týždenný pobyt v Azerbajdžane.Pripravuje sa na celosvetové kolo Biologickej / i ekologickej / olympiády ,kde bude spolu s kamarátom stredoškolákom reprezentovať Slovensko. Na súťaž je všetko pripravené - obrovské postery , komentáre ,katalógy - samozrejme všetko v angličtine .So slimákmi sa tam bude hemžiť jedna radosť !Škola i jeho rodina okrem želania úspešnej reprezentácie pribalila aj medovníčky so slimákmi , bábiky zo šúpolia ,výšivky so slimáčikmi , píšťaľky ,modely slimákov a množstvo propagačného materiálu a fotodokumentov o našom krásnom regióne. Richard sa predstaví podľa želania usporiadateľov aj v gemerskom kroji , ktorý nám ochotne zapožičali z Polomy i Rejdovej.Po súťaži sa predstavia jednotlivé krajiny , nasledovať budú vystúpenia v televízií a prvýkrát decká ocitnú aj na ozajstných ropných poliach , ktorých je v okolí neúrekom .
Okrem rodiny mu doma bude držať palce hlavne pani učiteľka Gaálová /ktorá má v réžií jeho všestrannú prípravu / Energiu na diaľku mu istotne pošlú tak spolužiaci , ako aj celá naša škola i obec Krásnohorské Podhradie . Preto - drž sa Riško !!!

viac...

ZDRUŽENIE GEMERSKÝCH REMESELNÍKOV V MISKOLCI

Dátum: 25.03.2009 Zdroj: Štefan Kesi

24. marca 2009 v Galérii Župného domu v Miškolci (MR) sa uskutočnilo otvorenie výstavy Združenia gemerských remeselníkov, 64 autorov - členov združenia - prezentovalo svoju tvorbu a ľudovo remeselné výrobky. Návštevníci, ktorí sa na vernisáži zúčastnili v mimoriadne hojnom počte - tak zo Slovenska, ako aj z Maďarska - obdivovali drevené plastiky, reliéfy, vyrezávaný nábytok, obdrôtované kraslice, figúrky zo šúpolia, pestro zdobené medovníky, tkané koberce, paličkovanú čipku, ale i diela umeleckého kováča a hrnčiara. O výstavu prejavili obrovský záujem nielen návštevníci, ale aj regionálne i celoštátne médiá z Maďarska.
Vernisáž bola hneď v úvode spestrená malým kultúrnym programom - vystúpením známeho gemerského rozprávkara Ádáma Badina a členov Folklórneho súboru Haviar z Rožňavy. Nasledoval príhovor predsedu Župnej samosprávy Borsod-Abaúj-Zemplén Dr. Ferenca Ódora a riaditeľky Inštitútu kultúry a cestovného ruchu Župy Borsod-Abaúj-Zemplén Erzsébet Budai.
V mene prítomných remeselníkov maďarským hostiteľom vrelými a úprimnými slovami sa poďakoval zakladateľ Združenia gemerských remeselníkov pán István Ulman. Pozitívne hodnotil samotnú realizáciu výstavy, ktorá umožňuje širokej verejnosti predstaviť bohatú ľudovú remeselnú tvorivosť i gemerské tradície práve v Galérii Župného domu v Miškolci. Zdôraznil, že táto výstava je ďalšou vynikajúcou príležitosťou na nadviazanie tak profesionálnych, ako aj osobných kontaktov. V nemalej miere sa o to zaslúžil predovšetkým predseda Združenia gemerských remeselníkov pán Juraj Nagy. Sme radi, že podujatie vzbudilo obrovský záujem tak o tradičnú ľudovú kultúru Gemera, ako o celý náš región.
Šikovní remeselníci svoje výrobky, ale aj svoju zručnosť najbližšie predstavia Rožňavčanom na 1. Gemerskom veľkonočnom jarmoku remesiel, ktorý sa uskutoční dňa 3. apríla 2009 na Námestí baníkov v Rožňave - tvorivé dielne v Galérii Gemerského osvetového strediska na Betliarskej ulici č.8. Organizátorov jarmoku teší skutočnosť, že svoju účasť prisľúbili nielen miestni remeselníci, ale aj výrobcovia, ktorí sa ho zúčastnia na základe čerstvo nadviazanej spolupráce.
V záujme zachovania miestnych tradícií aktivity a výsledky činnosti Združenia gemerských remeselníkov so sídlom v Krásnohorskej Dlhej Lúke sú ukážkovým príkladom propagácie regiónu nielen na domácej pôde, ale i v zahraničí.
Výstava v Župnom dome v Miškolci (MR) potrvá do 20.apríla 2009.

viac...

V Rudnej dohrávali desiati

Dátum: 24.03.2009 Zdroj: KAROL CSOBÁDI/Korzár

Dvojzápasom pokračovali v zimnej príprave futbalisti Krásnohorského Podhradia, ktorí v sobotu zdolali Poproč a v nedeľu o gól jesenného lídra prvej triedy Rudnú. Zverenci trénera Breuera nastúpili bez Piatera, ktorý má zdravotné problémy a taktiež absentoval kanonier Šomšák.

viac...

Ak potrebujete na wc, vydržte, máme veľa námetov na vylepšenie!

Dátum: 24.03.2009 Zdroj: Admin

Vážený pán Hrivnák,
z poverenia generálneho riaditeľa SNM,
PhDr. Petra Marákyho
a po konzultovaní veci s pani riaditeľkou Mgr. Lázárovou,
poskytujem Vám k Vašemu postrehu takéto stanovisko :


Požiadavka, ktorú Ste nám zaslali elektronickou poštou, týka sa problematiky toaliet na hrade Krásna Hôrka.

Je pravdou, že na hrade Krásna Hôrka nie sú verejné WC a tie, ktoré sú vybudované, nespĺňajú hygienické parametre pre ich použitie verejnosťou.

Žiaľ, ani v projekte rekonštrukcie hradu v 60-tych rokoch sa nepočítalo tu s verejnými toaletami pre návštevníkov. Toalety v súčasnosti využívajú pracovníci múzea, avšak v nevyhnutných prípadoch a na požiadanie návštevníka pracovníci SNM ochotne doteraz vždy umožnili použitie týchto zariadení.

Problém hygienických zariadení je náročnejší a ide v danom objekte aj o nedostatok vody ako v lete, tak i v zime. V lete úžitkovú vodu sme nútení zabezpečiť v zmysle požiarnych predpisov (pre požiarne hydranty), pre upratovačky a iný personál. Jej doprava je energeticky mimoriadne nákladná. V súčasnosti pripravujeme rekonštrukciu časti vodovodného vedenia, nakoľko vek vodovodných rúr je viac ako 50 rokov. V zimných mesiacoch problém vody spočíva často v jeho zamrznutí.

Ako v minulosti, tak aj v súčasnosti Verejné záchody - toalety prevádzkuje Obecný úrad v Krásnohorskom Podhradí. Tieto slúžia aj návštevníkom hradu. Sme radi, že pred tromi rokmi Obecný úrad realizovali ich veľkú rekonštrukciu a sú na pomerne dobrej úrovni.

Pani riaditeľka požiadala svojich zodpovedných zástupcov, ktorý sa podrobne informovali o požiadavkách na použitie toaliet v ostatnú dobu. Žiadnu písomnú, ani slovnú sťažnosť sme však v tomto smere nezaznamenali, resp. naopak, naďalej trvá, že ak niekto požiada o použitie toaliet, vyhovieme mu.


Ubezpečujeme Vás, že v rámci možností, ktoré poskytne ROP ( Regionálny operačný program ) SNM má pripravené veľa námetov na vylepšenie našich objektov a zariadení, medzi iným aj v hrade Krásna Hôrka. Tieto sa týkajú na danom objekte nielen technickej infraštruktúry, ale ak statických zásahov, do štúk, rýms a iných prvkov hradu.

Zároveň reagujeme aj na Vašu poznámku o predĺžení návštevných hodín. Poznamenávame, že pre návštevníkov v dňoch 14. a 15. 03. sme sa rozhodli otváracie hodiny predĺžiť o jednu hodinu. Oproti iným rokom však návštevnosť bola veľmi nízka , menovite dňa 14.03. bolo 111 návštevníkov a 15. 03. bolo 171 návštevníkov.

S pozdravom
PhDr. Peter Maráky
generálny riaditeľ SNM
v. z.
Ing. Benjamín Baráth
Zástupca GR SNM pre úsek prevádzky a rozvoj

viac...

Slovensko - maďarský deň modlitby v Mátraverebély-Szentkút

Dátum: 23.03.2009 Zdroj: http://roznava.rcc.sk

Riaditeľ pútnického miesta p. Antal Fejes, OFM pozýva veriacich rožňavskej diecézy na slovensko-maďarský deň modlitby na pútnickom mieste Mátraverebély-Szentkút, ktorý sa uskutoční v sobotu 6. júna 2009. Ako hlavný celebrant slávnostnej sv. omše bol pozvaný žilinský biskup Mons. Tomáš Gális, ktorý pozvanie prijal. Začiatok sv. omše je stanovený na 12:00 hod.. Pred sv. omšou bude možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia.
Pre oba národy by bolo veľkou radosťou a darom, keby sme sa napriek negatívnym politickým udalostiam mohli ukázať, že Cirkev je ostrovom pokoja, zmierenia a pravdy, ktorého prvotným miestom je modlitba a Eucharistia.

viac...

Tibor Szarka v televízii Markíza

Dátum: 23.03.2009 Zdroj: www.tvnoviny.sk

Krásnohorské Podhradie sa môže pochváliť chovom afrických pštrosov. Aj keď pre človeka môžu byť nebezpečné, chovateľ na nich nedá dopustiť. Viac info v reportáži TV Markíza, príspevok nájdete v archíve relácie DNES ako 17. v poradí.

viac...

Okresný prokurátor podal starostovi upozornenie

Dátum: 23.03.2009 Zdroj: Admin

Dňa 19.3.2009 okresný prokurátor v Rožňave podal starostovi obce Krásnohorské Podhradie upozornenie prokurátora na porušenie zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Nakoľko sa v prípade obce Krásnohorské Podhradie v poslednej dobe rozmnožili prokurátorské upozornenia, o reakciu chcem požiadať aj starostu obce, podľa pracovníčky obecného úradu je v banke, obecný telefón má pán starosta vypnutý. Už len dúfať že ešte v tomto volebnom období si naša obec všimne že existuje niečo také ako je Internet banking a pán starosta by ušetril každodenné cesty do Rožňavy...

viac...

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143

Reklama

Ubytovanie Žaneta

www.villaangel.sk

DomusNavytok

Britakov

Kamenictvo Helcman

Gipszan

montaznaplosina

RoznavaNet

Triruze

Baffi

autobazar

Copyright © JoZo 2006