súkromná stránka

Krásnohorské dni


www.amalia.sk


Valid HTML 4.01!

Valid CSS!


slovak hungary english

Aktuality

Velďákové podrazil materský klub

Dátum: 10.03.2009 Zdroj: Peter Fukatsch/Korzár

Materský klub dvojičiek Akademik TU Košice odmietol podpísať zmluvu so Slovenským atletickým zväzom, na základe ktorej by sa mala financovať príprava reprezentantov zo štátnych prostriedkov.

viac...

Program podpory zdravia znevýhodnených komunít na Slovensku v roku 2009

Dátum: 10.03.2009 Zdroj: www.uvzsr.sk

Od 1. 3. 2009 pokračuje realizácia Programu podpory zdravia znevýhodnených komunít(ďalej len "program"), ktorý je zameraný na obyvateľov segregovaných a separovaných rómskych osídlení a lokalít. Program sa bude realizovať prostredníctvom 30-tich komunitných pracovníkov zdravotnej výchovy (ďalej len "KPZV"), ktorí budú pracovať v teréne (v segregovaných a separovaných rómskych osídleniach a lokalitách) v rámci 12-tich regionálnych úradov verejného zdravotníctva (ďalej len "RÚVZ")v: Banskej Bystrici, Bardejove, Humennom, Košiciach, Michalovciach. Poprade, Prešove, Rimavskej Sobote, Rožňave, Spišskej Novej Vsi, Starej Ľubovni, Vranove nad Topľou.

KPZV budú zabezpečovať komunikáciu medzi obyvateľmi segregovaných a separovaných rómskych osídlení a lokalít a lekármi, sestrami prípadne pôrodnými asistentkami, verejnými zdravotníkmi, a šíriť elementárnu zdravotnú osvetu a informovanosť v komunite. Sústavná a systematická zdravotná výchova bude zameraná na viaceré problémové oblasti: osobnú hygienu, prevenciu infekčných ochorení, sexuálne a reprodukčné zdravie - zodpovedné rodičovstvo, manipuláciu s potravinami, orientáciu v označovaní potravín, ochranu životného prostredia, prevenciu úrazov a nehôd, zdravotnú starostlivosť (informovanosť o právach a povinnostiach pacienta, zdravotnom poistení, preventívnych prehliadkach a pod.), starostlivosť o dieťa.

Očakávaným výstupom programu je zvýšenie zdravotného uvedomenia so zameraním na osvojenie si návykov zdravého životného štýlu, starostlivostio zdravie a zvýšenie zodpovednosti za vlastné zdravie obyvateľov segregovaných a separovaných rómskych osídlení a lokalít. Pozitívne výsledky získané v súvislosti s realizáciou programu bude možné udržať len v súčinnosti s cieľovou skupinou, a to dodržiavaním zásad pri udržaní zdravého životného štýlu a aktívnej spolupráci pri zmene svojej zdravotnej a životnej situácie.

viac...

D. Velďáková: "Medaila bol vždy môj sen!"

Dátum: 09.03.2009 Zdroj: www.korzar.sk

Slovenská trojskokanka Dana Velďáková (Akademik TU Košice) získala vo finále súťaže trojskokaniek na halových majstrovstvách Európy v atletike v Turíne bronzovú medailu, keď v tretej sérii zlepšila slovenský rekord výkonom 14,40 m.

viac...

Obce môžu začať prejedať majetky

Dátum: 09.03.2009 Zdroj: www.etrend.sk

Obce môžu do konca roka vykrývať bežné výdavky z peňazí získaných z predaja budov či pozemkov. Umožňuje im to novela zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy účinná od 1. marca.

viac...

Moja odozva...

Dátum: 08.03.2009 Zdroj: Katarína Prékopová

Neviem na čí príspevok, ale reagujem.
Začnem od konca, o "občasníku" s názvom "Život pod hradom". Orgány obce, resp. redakčná rada alebo tvorcovia a prispievatelia tohto - nazvala by som skôr dvojmesačníka - nás informujú bezplatne. Veď tieto "listy o živote pod hradom" sa dostávajú do našich schránok bezodplatne. Teda si ich nekupujeme. Na margo nákladov uvediem iba, že je podľa mňa logické, že treba nejaké koruny (teraz už eurá) na to aby vôbec vznikli, aby ich niekto na papier vytlačil.

viac...

Krásnohorské Podhradie - Honce 6:3 (3:0)

Dátum: 08.03.2009 Zdroj: Korzár

G: Mázik 3, Šomšák 2, Zubatý - Kuzma, Strelka st., Vil. Gallo, Krh. Podhradie: Zakhar - Lapoš, Kún, Erdöfalvi, Jurini, Lázar, Breuer, Ulbrik, Mázik, Z. Búlik, Šomšák, striedali Zubatý, Bakoš, Honce: Koncz - Mil. Gallo, Molnár, Strelka st., Mich. Gallo, Jar. Gallo, Krága, Pástor, Vil. Gallo, Kuzma, Hajdu, striedali Tomčo, N. Gallo, Mar. Gallo

viac...

Informácia pre obyvateľov obce Krásnohorské Podhradie

Dátum: 07.03.2009 Zdroj: starosta obce

Nakoľko v občasníku „Život pod hradom“ sa omylom neuviedla ročná sadzba dane z pozemkov iba ich hodnota pre daň z nehnuteľnosti, týmto upresňujeme nasledovné údaje:


Druh pozemku Hodnota pozemku

Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady 0,2107 €/ m2
Trvalé trávne porasty 0,0497 €/ m2

Záhrady 1,85 €/ m2
Zastavané plochy a nádvoria 1,85 €/ m2
Ostatné plochy s výnimkou stavebných pozemkov 1,85 €/ m2
Stavebné pozemky 18,58 €/ m2


Ročná sadzba dane z pozemkov je 0,30 %, okrem lesných pozemkov, na ktorých sú hospodárske lesy a rybníkov s chovom rýb a ostatných hosp. využ.vodných tokov ,

čo v prepočte znamená, že sadzba dane v Eurách za
m2 je nasledovná:

Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady 0,006321 Eur/m2
Trvalé trávne porasty 0,0001491 Eur/m2

Záhrady 0,00555 Eur/m2
Zastavané plochy a nádvoria 0,00555 Eur/m2
Ostatné plochy s výnimkou stavebných pozemkov 0,00555 Eur/m2
Stavebné pozemky 0,05574 Eur/m2


Za chybné a neúplné informácie sa Vám ospravedlňujeme!

Štefan S z a r k a
starosta obce

viac...

Starosta sa radil ohľadne stravných lístkov

Dátum: 05.03.2009 Zdroj: www.municipalia.sk

Verejná funkcia sa nevykonáva v pracovnom pomere, preto sa starosta obce, resp. primátor v zmysle § 5 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov nie je považovaný za zamestnanca. Nevzťahujú sa na týchto volených funkcionárov ani záväzky vyplývajúce z kolektívnej zmluvy.

viac...

Sme na úrovni Košíc a Vysokých Tatier

Dátum: 04.03.2009 Zdroj: Admin

Sadzba dane za ubytovanie / na osobu a prenocovanie/


Krásnohorské Podhradie 1€ / 30,126 SK

Banská Bystrica 0,33 € / 10 SK

Ždiar 0,40 € / 12 SK

Vysoké Tatry 1 € / 30,126 SK

Bratislava 1,65 € / 50 SK

Košice 1 € / 30,1260 SK

Betliar 0,33 € / 10 SK

Rožňava 0,73€ / 22 SK

viac...

Botošová: Eurofondy rozdelili Rómov

Dátum: 03.03.2009 Zdroj: www.sme.sk

Najvyšších politických predstaviteľov rómskej menšiny zasiahol rozkol. Vládna splnomocnenkyňa Anina Botošová viní lídra vznikajúcej Strany rómskej koalície Gejzu Adama z ohrozovania pomoci od Európskej únie pre Rómov v osadách.

viac...

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143

Reklama

Ubytovanie Žaneta

www.villaangel.sk

DomusNavytok

Britakov

Kamenictvo Helcman

Gipszan

montaznaplosina

RoznavaNet

Triruze

Baffi

autobazar

Copyright © JoZo 2006